homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeWijkse Moestuin

Wijkse Moestuin

De Wijkse Moestuin is een zelfoogsttuin: een tuinderij waar de leden hun eigen groenten komen oogsten! Hierdoor wordt de tuin een gemeenschapstuin en vinden er allerlei activiteiten plaats om het contact tussen oogstgenoten te bevorderen. 


Het project zorgt voor een herkenbare toegang tot De Wijkse Moestuin en een beter begaanbaar pad voor alle geïnteresseerden, deelnemers en vrijwilligers. Het zorgt voor meer ruimte en gelegenheid om samen met de diverse vrijwilligersgroepen gezonde groenten en fruit te telen en ook meer plek voor sociale activiteiten.

Wat doet de Wijkse Moestuin? Er is zoveel winst te behalen met goede verzorging van de bodem!

  • Verspreiding van kennis over duurzaam verbouwen van groente en gewassen
  • Cursussen om in je eigen tuin te telen
  • Sociale activiteiten in samenwerking met stichting Binding en Naburen

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen.

Dankzij een uitbreiding van het perceel (een verdubbeling tot aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg) is het mogelijk een toegangspad, een hekwerk en een houtwal te realiseren. Daarnaast wordt de oude perenboomgaard geschikt gemaakt voor duurzame strokenteelt en aanplant van gemengde fruitrassen. 


Het is nu ook mogelijk om aansluitingen voor nutsvoorzieningen aan te leggen. Dat maakt het werken en verblijven op de tuin een stuk makkelijker en leuker! 


Zoals uit de begroting naar voren komt betreffen de kosten de aanschaf van materialen, bomen en struiken, aanleg nutsvoorziening en de huur van bijzonder gereedschap. De realisatie wordt door de vrijwilligers zelf gedaan (m.u.v. aansluiting nutsvoorzieningen).

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?

Het gaat bij dit project niet om financieel voordeel, maar om vergroting van de sociale cohesie en bevordering van lokaal ondernemerschap. Iedereen die zich op een of andere manier verbonden voelt met De Wijkse Moestuin en haar groene idealen heeft baat bij dit project omdat de realisatie ervan zal bijdragen aan een nog fijnere plek, waar educatie en verbinding kan worden gefaciliteerd. 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?

De Wijkse Moestuin is een zelfoogsttuin: een tuinderij waar de leden hun eigen groenten komen oogsten! Hierdoor wordt de tuin een gemeenschapstuin en vinden er allerlei activiteiten plaats om het contact tussen oogstgenoten te bevorderen. Denk hierbij aan meewerkdagen en workshops zoals:

  • Werken met natuurlijke materialen
  • Voorjaarskruiden
  • De oogstcursus. 

De randvoorwaarden van de Wijkse Moestuin zijn gebaseerd op de basisprincipes van de gemeenschapslandbouw. Trefwoorden zijn milieuvriendelijk, sociaal, solidair. 

In de tuin wordt aan de hand van de principes van de Biologische Tuinbouw gewerkt. Hierbij worden de natuurlijke lokale omstandigheden gerespecteerd. Naast natuur is gemeenschap ook een belangrijke pijler van De Wijkse Moestuin. De Wijkse Moestuin biedt mogelijkheden voor re-integratie en dagactiviteiten (b.v. Stichting Naburen), je kan als vrijwilliger aan de slag of stagelopen. 

Daarnaast organiseert De Wijkse Moestuin samen met Natuurlijk Heel Leuk activiteiten voor leerlingen van basisscholen in de omgeving. Het project zorgt voor een herkenbare toegang tot De Wijkse Moestuin en een beter begaanbaar pad voor alle geïnteresseerden, deelnemers en vrijwilligers. Het zorgt voor meer ruimte en gelegenheid om samen met de diverse vrijwilligersgroepen gezonde groenten en fruit te telen en ook meer plek voor sociale activiteiten. Hierbij horen vanzelfsprekend goede voorzieningen. 

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?

De Wijkse Moestuin kan deze sociale rol voor het hele gemeentelijke gebied vervullen en is met deze lokale buitenactiviteiten uniek in onze gemeente. 

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?

De Wijkse Moestuin kan zelf €10.037 inbrengen. Dit bedrag is opgehaald bij een crowdfundingsactie.

Verder wordt nog onderzocht welke andere fondsen kunnen bijdragen. 


De Wijkse Moestuin draait bijna volledig op vrijwilligers, ook van Stichting Binding, Naburen (reïntegratie). 

 

Aanvullende opmerkingen

De bijgevoegde begroting is gebaseerd op prijsverkenning en eerdere leveringen bij diverse lokale leveranciers (b.v. Vernooij m.b.t. zand en grond, Van Vliet voor hekwerk en palen, Geco en Van Leeuwen voor tuingereedschap)

 

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design