homedeelgebiedenWijk bij DuurstedePuur Wijks Muziekfestival

Puur Wijks Muziekfestival

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen.

Het “Puur Wijks Muziek Festival” is ontstaan uit het landelijk Shantykoren festival. Daaruit is het idee ontstaan om één keer per jaar een korenfestival te organiseren bestaande uit zang- en muziekgroepen uit de Gemeente Wijk bij Duurstede en omgeving. Dit had als resultaat 10 zangkoren uit Wijk; te weten Java Jive; Lekkerbekken; Wijks Vocaal; Eigen Wijs; Chasing Fingers Jazz; Tranen met tuiten; Moustache; The Unknown; Misha van der Hoef en Shantykoor tussen Rijn en Lek.

Dit Festival wordt nu voor de derde keer georganiseerd. Momenteel doen ca 10 koren mee aan dit evenement. De toegang is gratis zodat iedere burger dit evenement kan bezoeken. Er wordt op 3 podia en in de grote kerk gezongen.

De datum van het evenement is 28 september; gelijk met de Lekkodagen. Vorig jaar waren er circa 2000 toeschouwers; dit jaar willen we dit aantal vergroten door een intensieve reclamecampagne. 

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?

Dit evenement brengt muziekcultuur naar de burgers; hierdoor stijgt de VITALITEIT van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Voor iedere burger uit Wijk bij Duurstede. Ook voor het personeel van het bedrijfsleven is dit weer een activiteit die bevestigt dat het wonen en werken in Wijk bij Duurstede naar een "hogere beleving" brengt. De verworven gelden dienen de exploitatie voor 100% te dekken. Er heeft verder niemand financieel baat bij dit evenement. De initiatiefnemers brengen hun kennis en kunde "om niet" in dit project omdat zij dit een culturele verrijking van Wijk bij Duurstede vinden.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?

Lees voorgaande


Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?

Dit evenement verhoogt de vitaliteit van de stad Wijk bij Duurstede en haar inwoners. Naast de inwoners van Wijk bij Duurstede wordt ook Cothen en Langbroek geïnformeerd en uitgenodigd via een bijsluiter in het "Groentje". 

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer uw organisatie wil deelnemen aan de sponsoring. Wij denken aan een basisbedrag van € 3.000,00 voor 2024. Met een zekerheidsgarantie van maximaal € 5.000,00 indien de werving van overige sponsoren beneden verwachting verloopt. 

Andere financieringsmogelijkheden zijn; bijdragen vanuit de Gemeente; culturele instellingen en het bedrijfsleven. 

De volgende organisatie staan op de lijst: 1: Cultuurfonds Wijk bij Duurstede 2: Wijkse Stichting 3: Rabobank 4: AEGIR Marine 5; PPC 6: Horecabedrijven 7: Kringloop Nogges 8; Overige bedrijven van omvang


Aanvullende opmerkingen

Wij zijn op zoek naar Sponsoren die een langere termijn visie hebben en een warm hart bij dit culturele Event voor Wijk bij Duurstede hebben. De begroting wordt nog door de penningmeester apart opgestuurd. De afbeelding van de folder die vorig jaar is gebruikt wordt eveneens separaat opgestuurd.

Klik hier voor de begroting

 

 

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design