homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeKlantenspaarpas

Klantenspaarpas

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen:
1) Nieuwe hardware voor huidige en nieuwe winkeliers
2) Aanpassing software
3) Reclamebudget om nieuwe winkeliers te stimuleren om zich aan te sluiten bij de klantenspaarpas.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Voor dit project hebben de winkeliers en de klantenspaarpas baat bij de subsidie.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Veel inwoners van Wijk bij Duurstede hebben al een pas Voordeel voor de consumenten van de gemeente Wijk bij Duurstede, ze krijgen op deze manier korting op al hun aankopen bij de aangesloten winkeliers. Als alle apparatuur weer goed werkt worden de consumenten weer goed geholpen zonder dat het irritatie opwekt. Door goede marketingactiviteiten hopen we nog meer spaarders en meer deelnemende winkeliers te krijgen.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
1) Het in stand houden van het winkelgebied
2) Werkgelegenheid,het winkelgebied Centrum - de Heul - en de Horden geeft werk aan veel inwoners van Wijk bij Duurstede zowel vast als parttime.(Minder woon werk verkeer)
Promotie van de diverse winkelgebieden in Wijk bij Duurstede door een collectieve uitstraling van de ondernemers. Dus eigenlijk het versterken van de lokale economie wat heel belangrijk is voor de levendigheid van onze stad.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 21.092,45

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 18.092,45

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee.

Aanvullende opmerkingen:
Er is een kooplek in Wijk bij Duurstede die we moeten proberen te stoppen. Als we eensgezindheid uitstralen werkt het positief door naar nieuwe ondernemers om zich in Wijk bij Duurstede te vestigen. Ook maatschappelijk draagt de klantenspaarpas een steentje bij aan de gemeenschap. Goeden doelen project: Consumenten die betrokken zijn bij hun sportclub of anderszins kunnen een deel van hun gespaarde punten ook doneren aan deze club. het betreft 4 wisselende doelen per jaar. dit jaar zijn dat, de Voedselbank - Wijks Vocaal - Bourgondie - Harmonie. De klantenspaarpas wordt breed gedragen door 32 winkeliers en er zijn ongeveer 6000 passen in omloop. Het systeem is de afgelopen 10 jaar ook gevoed door de woningbouwvereniging Volksbelang met hun actie Gouden Buur. En in november wordt er een intentieverklaring ondertekend om hieraan een vervolg te geven. Mantelzorg heeft in 2016 de mantelzorgers ook beloont met punten op de klantenspaarpas en in november 2017 krijgen de mantelzorgers wederom een bedrag op hun pas gestort. De klantenspaarpas is een stichting zonder winstoogmerk en heeft geen verdien model. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2023 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design