homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeMarketing Winkelcentrum De Heul 2020

Marketing Winkelcentrum De Heul 2020

De winkeliersvereniging De Heul is sinds 2016 bijzonder actief in het promoten van het winkelcentrum. Door de gestage terugloop van de omzet van de detailhandel aldaar, is extra ingezet op sfeer, beleving, vakmanschap en klantenbinding. Alle activiteiten zijn hierop gericht en aanvankelijk met succes. Door het minder renderen van de Jumbo super is de klantenstroom opgedroogd. met uitzondering van de vrijdag en zaterdag is het erg stil op het winkelcentrum. Het aantrekken van de Marktpoelier op zaterdag heeft een positieve impuls gebracht. Reacties van het publiek zijn veelbelovend. Door de vele activiteiten ontstaat er een gevoel van solidariteit en positieviteit …..Jullie doen er alles aan!!! De herstructurering van het winkelcentrum laat lang op zich wachten. Dit proces duurt nu al 10 jaar. In 2018 is de Lidl de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum. Deze is voortdurend met de gemeente in gesprek. Dit gecompliceerde proces zal in maart 2020, naar verluid, tot resultaten leiden. Daarna zal het nog wel even duren voordat er een nieuw winkelcentrum staat. Tot die tijd gaat de winkeliersvereniging door met het promoten van het centrum door het scheppen van sfeer, beleving, vakmanschap en binding in een poging de klant voor zich te behouden. Dit heeft geresulteerd in een totaal jaaroverzicht van de te organiseren activiteiten.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
De detailhandel en horeca van het winkelcentrum hebben baat bij deze promotie.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Het winkelcentrum vervuld een centrumrol in meerdere omliggende woonwijken zoals De Heul, Noorderwaard en de Geer. Ook uit de binnenstad, Cothen en Langbroek melden zich klanten.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De respons op onze activiteiten bevestigen dat het winkelcentrum een belangrijke rol vervult in onze maatschappij. Heel Wijk bij Duurstede en omgeving is hierbij gebaat.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
Het jaarprogramma is begroot op 7200,00 euro.

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Wij vragen het ONF voor 50 % deel te nemen in de kosten zegge 3600,00 euro.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Neen.

Aanvullende opmerkingen
De winkeliersvereniging heeft voor het eerst een jaarprogramma ingediend als project. Wij doen dit om (mogelijk) een aanzet te doen om te komen tot meer overzicht in de beoordeling en toewijzing van de beschikbare gelden.

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design