homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeGroen Pleintje

Groen Pleintje

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen.


Vergroening en herinrichting van gedeelte van Klooster Leuterstraat en het pleintje bij nr 26-32 met als doel: 

  • Verminderen van hittestress en wateroverlast 
  • Versterken van biodiversiteit
  • Aantrekkelijker maken van binnenstad 
  • Terugbrengen van verkeersoverlast 
  • Met behoud van parkeergelegenheid 

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?

Voor de bewoners aan het betreffende gebied, de inwoners van de binnenstad en bezoekers aan de binnenstad

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?

In eerste instantie is het doel het verminderen van hittestress en wateroverlast en het versterken van de biodiversiteit. Het initiatief zal ook bijdragen aan een prettigere leefomgeving voor de bewoners aan dit gebied, maar ook een aantrekkelijkere omgeving voor bezoekers.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?


Het maakt de stad aantrekkelijker om te bezoeken en het zorgt dat de verkeersveiligheid wordt vergroot voor ook met name de vele ouderen die met rollators en rolstoelen de stad vanaf de haven bezoeken.

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?

Het omgevingsfonds, maar die heeft maar een beperkt budget. We willen ook op zoek gaan naar sponsoren die financieel of in natura een bijdrage willen leveren. Vervolgens worden ook andere fondsen benaderd om het budget compleet te krijgen. De gemeente is enthousiast maar heeft geen middelen voor een bijdrage aan ons plan.

 

Aanvullende opmerkingen

In de bijlagen zijn beelden van de huidige situatie opgenomen en impressies gemaakt van hoe dit deel van de stad er ook uit zou kunnen zien. Dit mogelijke toekomstbeeld wordt nog nader met alle betrokkenen en omliggende bewoners verder in details uitgewerkt. Tevens staat beschreven hoe we e.e.a., met name gefaseerd, willen aanpakken. In de bijlage is ook een link opgenomen met een animatie van het toekomstbeeld.

 

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design