homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeDOE boekje Museum Durestad 2020

DOE boekje Museum Durestad 2020

Museum Dorestad is gesloten. Op de nieuwe locatie op basisschool Het Kompas heeft het museum de activiteiten op het gebied van educatie vanaf 1 mei 2018 voortgezet. Het nieuwe museum zal niet voor eind 2021 de deuren openen. Daarom zoekt het museum naar andere wegen om kinderen (en hun ouders en grootouders) betrokken te houden bij de geschiedenis van Wijk bij Duurstede en bij het museum. De stadspromotie is gestart onder de vlag: Wijk bij Duurstede: Kleine stad, grote geschiedenis. Museum Dorestad heeft inhoudelijk bijgedragen aan deze campagne en heeft de vijf ‘verhalenvertellers’ voorgedragen die het verhaal van de geschiedenis van Wijk vertellen. Die vijf (historische!) figuren zijn: Titus voor de Romeinse tijd; Katla uit Birka, Zwarte Robert de herbergier en hoofdman Rorik voor de periode van Dorestad en natuurlijk bisschop David van Bourgondië voor de late Middeleeuwen. Het boekje blijkt een goed middel om gedurende de sluiting van het museum contact te houden met een belangrijke doelgroep van het museum: kinderen van het primair onderwijs. Daarom wil Museum Dorestad het succesvolle Doe boekje voortzetten. Museum Dorestad hoopt dat het Ondernemersfonds het Doe boekje wil ondersteunen. Het Doe boekje is 20 pagina’s in A5-formaat. De oplage wordt verhoogd van 3500 naar 6000 stuks in full colour.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Kinderen van de basisscholen maken op speelse wijze kennis met de rijke geschiedenis van Wijk bij Duurstede. Het museum brengt onder de aandacht dat de educatieprogramma’s gevolgd kunnen worden. (Er zijn geen directe financiële baten anders dan ondernemers en kleine zelfstandigen (zoals de tekenaar voor de stadspromotie een opdracht hebben. In deze periode ook een belangrijk gegeven.)

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Kinderen en volwassenen krijgen kennis van de geschiedenis van Wijk bij Duurstede. Scholen worden geattendeerd op de educatieprogramma’s van het museum. Bewoners worden geattendeerd op de activiteiten van het museum.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De geschiedenis van Wijk wordt via het boekje verspreid onder basisschoolkinderen van de bovenbouw en hun broertjes, zusjes, ouders en grootouders. Naar verwachting worden er totaal 25.000 tot 30.000 kinderen en volwassenen. Het boekje moedigt aan tot een bezoek aan het Vikingschip en het Pop Up museum in de toren van de Grote kerk.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 3.000,- exclusief btw.

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 500,- exclusief btw

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja. Museum Dorestad (1500 euro).
De Wijkse Stichting en Rabobank Steuntje-in-de-rug (elk 500 euro ex btw).

Aanvullende opmerkingen
Het boekje van 2019 bleek verrassend genoeg ook een heel goed middel om aandacht te geven aan de bouw van het Vikingschip. De vermelding in het boekje heeft mede bijgedragen aan een toename van het bezoek aan de Vikinghal door schoolklassen. Het Vikingschip en de Vikinghal zullen ook in het boekje van 2020 vermeld worden. Ook het Pop Up Museum in de kerktoren zal een plek krijgen in het boekje.

Klik hier voor nadere informatie.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design