homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeActiviteiten De Heul 2024

Activiteiten De Heul 2024

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen.

Voor de winkeliers in winkelcentrum De Heul breken er barre tijden aan. De sloop- en nieuwbouw van het centrum laat nog op zich wachten. Er is geen startpunt bekend. De loop naar het centrum neemt af en de winkeliers zien hun omzet dalen. Reden om de promotieactiviteiten voort te zetten in een poging het publiek te blijven prikkelen met acties en sfeervolle vieringen. Sinterklaas ontving ruim 100 kinderen en hun ouders op 23 november 2023 met de kleurplaat. Een groot succes bij droog weer!!!!


Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?

De winkeliers hebben er financieel baat bij en het contact met de bewoners van de wijken De Heul, De Geer en de Noorderwaard wordt hierdoor aangehaald en versterkt.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?

De bewoners van De Heul doen graag hun boodschappen dichtbij. De bewoners van De Geer en de Noorderwaard komen graag naar De Heul. Van de 2200 bewoners in De Heul, met een aanzienlijk gedeelte van hogere leeftijd, is dit van groot belang.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?

Wij moeten allen een inspanning verrichten om de drie winkelgebieden van Wijk bij Duurstede te verbinden en meer te laten samenwerken. Winkeliersvereniging De Heul wil daaraan bijdragen.

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?

Nee

 

Aanvullende opmerkingen

Winkeliersvereniging De Heul mag zich al jaren verheugen in steun van het ONF middels het toekennen van een budget om het aangeboden programma te kunnen uitvoeren.

 

Klik hier voor de begroting

 

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design