homedeelgebiedenSport- en onderwijsWalking Football

Walking Football

CDW en SVF (en zeer waarschijnlijk voegt SVL zich daarbij) hebben een Walking Football "poot" opgezet. Inmiddels zijn er reeds twee trainingen en 1 demonstratie geweest. Dit is een entiteit binnen de clubs, met name voor de ouderen, doelgroep 60 plus. Circa 15 personen hebben zich inmiddels aangemeld. Belangrijk is het dat dit onder goede begeleiding gebeurd. Wij hebben een goeie trainer bereid gevonden om dit te begeleiden. Eén keer per week zal dit plaats gaan vinden, vanaf 06-09-2018.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Baat hebben met name de deelnemers. De clubs zullen min of meer financieel "quit" spelen. Het voordeel voor de clubs wordt meer gezien vanuit het perspectief dat er vanuit de WF deelnemers weer mogelijke vrijwilligers naar voren komen. Maar het meest belangrijk is uiteraard het sporten, c.q. bewegen van en voor ouderen. En ook het sociale aspect is erg belangrijk. Voorafgaand en na de sessies lekker voor- of napraten. Dus ook de gemeente heeft hier voordeel aan.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Volgens mij betekent dit voordelen voor met name de deelnemers. Bewegen en ook op sociaal gebied goed bezig zijn is uiteraard van groot belang.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Wij denken dat dit heel belangrijk is voor de gemeente, omdat door bewegen mensen gezonder en langer gezond blijven. Ook kan dit vrijwilligers opleveren voor de clubs.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De totaal begrote kosten bedragen ruim € 3 500,-, waarvan € 2.000,- gemoeid met professionele begeleiding.

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Wij willen een aanvraag doen voor een bedrag van € 1.000,-

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Wij hebben inderdaad bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend.

 

Aanvullende opmerkingen
Inmiddels hebben we dus 3 sessies gehad. 1 x een demonstratie van de Walking Footballers van FC Utrecht tegen een regio team en daarnaast 1 x een sessie bij CDW en een sessie bij SVF. Het was goed om te zien dat mensen er eerst wat vreemd tegenaan keken, maar na het gedaan te hebben het erg leuk vinden. 

Klik hier voor de begroting.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design