homedeelgebiedenSport- en onderwijsVentilatiesysteem sporthal Cothen

Ventilatiesysteem sporthal Cothen

In deze coronatijd vraagt de luchtbehandeling extra aandacht. De door het bestuur voorgenomen renovatie van het ventilatiesysteem staat in onze meerjarenonderhoudsplanning opgenomen in 2020/2021. Door het coronavirus is dit project naar voren gehaald en direct in uitvoering genomen. voor het begin van het nieuwe schooljaar en sportseizoen willen we zeker zijn van een passende luchtbehandeling. Zwaardere eisen in de coronatijd vragen een grotere investering dan gepland. Voor de daarvoor benodigde extra gelden doen wij een beroep op het ondernemersfonds.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Een verbeterde ventilatie in hal en bijbehorende kleed- en waslokalen is voor onze gebruikers: scholen en sportverenigingen van essentieel belang voor de gezondheid. Een financieel voordeel voor de exploitatie komt zeker in deze tijd op de tweede plaats en is in deze niet te behalen. De extra investeringskosten voor een zwaardere installatie betekenen bij een bijdrage van het fonds dat ze niet worden doorberekend in tariefstelling.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
In algemene zin: een veiliger en gezonder klimaat voor het bewegingsonderwijs en de sporters.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Een optimale sportaccommodatie, waar alle inwoners trots op kunnen zijn.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De kosten voor totale renovatie komt op basis van het vooroverleg met de lokale ondernemers op € 36.000,-

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Onze aanvraag betreft de hogere kosten dan in onze onderhoudsvoorziening geraamd en wel € 16.000,-.

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee, wij zien daarvoor geen mogelijkheden.

 

Aanvullende opmerkingen -

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2023 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design