homedeelgebiedenSport- en onderwijsSchoolkorfbaltoernooi

Schoolkorfbaltoernooi

Financiëring is dringend noodzakelijk om continuïteit van het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi veilig te stellen voor nu en in de toekomst. Begin 2017 hebben wij als vereniging de jaarlijkse subsidie aangevraagd voor het 37e schoolkorfbaltoernooi in de gemeente Wijk bij Duurstede. Vanwege een gewijzigd subsidie beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede is het benodigde geld voor de zaalhuur hierdoor niet beschikbaar gekomen. We hebben 35 jaar lang het schoolkorfbaltoernooi op de buitenvelden kunnen organiseren tegen minimale extra kosten. We hebben als vereniging echter de organisatie van het toernooi moeten veranderen vanwege een gewijzigde competitieopzet van de korfbalbond waardoor er helaas een beperkte beschikbaarheid is van een vrije zaterdag tussen de competitie zaterdagen in. Daarnaast hebben we te maken gekregen met een te beperkte groep vrijwilligers welke een schoolkorfbaltoernooi van deze omvang(tussen de 400 en 500 kinderen) goed en verantwoord kan organiseren. De samenstelling van de vereniging zorgt er namelijk voor dat met name de organiserende vrijwilligers(jeugdleden van onze vereniging) zich in de leeftijdscategorie bevinden tussen de 15 en 18 jaar, een groep die aan het einde van de normale competitie meestal volop in de tentamen en of examens zitten. Ze kunnen dan niet beschikbaar zijn voor de organisatie van dit evenement aan het einde van de buitencompetitie. Dit heeft tot gevolg gehad dat het enige moment dat we redelijke wijs konden gebruiken om een schoolkorfbal toernooi te organiseren de maand april is. De kans dat het in april mogelijk is met zoveel kinderen een fijn en goed toernooi te kunnen spelen op de buitenvelden zonder dat daar weer andere problemen door ontstaan( blessures, slecht weer e.d.) is nihil. Vandaar dat we de keus hebben moeten maken de zaal in te gaan. We hopen natuurlijk als vereniging bij de organisatie van dit toernooi wat leden er aan over te houden, echter de laatste 5 jaar hebben we slechts marginale ledenwinst hierdoor geboekt, het staat in ieder geval niet meer in relatie met de inspanningen die we er voor moeten doen. Het gaat bij de organisatie van dit schoolkorfbaltoernooi allang niet meer om de ledenwinst alleen, komt er een nieuw lid uit dan is dat natuurlijk meegenomen, het gaat tegenwoordig om het toernooi zelf. Kinderen en de scholen missen het als het niet georganiseerd wordt. Iedere deelnemer, maar ook ouders en leerkrachten hebben plezier. Na 37 jaar mag dit niet verdwijnen. Kv. Viking echter zal er mee moeten stoppen als we de zaalhuur niet ergens gesubsidieerd kunnen krijgen. De verenigingsbegroting kan dit namelijk niet meer dragen.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Tussen de 400 en 500 kinderen van de groepen 3,4,5,6 van alle basisscholen in gemeente Wijk bij Duurstede. Het zorgt primair voor beweegaanbod in deze leeftijdscategorie, voor sportstimulering en een gezonde sportieve strijd voor zowel meisjes als jongens, korfbal is immer een gemengde sport. Daarnaast is het een gezellige dag voor ouders, familie, leerkrachten en kinderen.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Het zorgt voor saamhorigheid rondom de basisscholen van de gemeente Wijk bij Duurstede, waarbij de kinderen de verbindende factor zijn. Iedereen doet mee, zowel jongens als meisjes, leerkrachten en ouders. Het levert een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen in de gemeente. Het bevordert de samenwerking binnen een groep en zorgt voor een positieve sfeer.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Het is inmiddels een niet meer weg te denken activiteit in Wijk bij Duurstede, dit mag niet ophouden te bestaan.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 1.480, -

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Zaalhuur € 603,60

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Bij de gemeente Wijk Bij Duurstede, echter subsidie is afgewezen vanwege gewijzigd subsidie beleid.

Aanvullende opmerkingen:
Wij willen als vereniging graag door met de organisatie, immers na 37 jaar is het plaatselijke schoolkorfbaltoernooi niet meer weg te denken in de Wijkse samenleving. Wij hopen van ganser harte dat vanuit het ondernemersfonds de helpende hand wordt toegestoken.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2023 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design