homedeelgebiedenSport- en onderwijsOuderen in beweging

Ouderen in beweging

Net als in de rest van Nederland zal het aantal 65-plussers in Wijk bij Duurstede behoorlijk gaan stijgen. Woonden er in 2010 in onze gemeente nog 2708 mensen van 65 jaar en ouder, het is de verwachting dat dit in 2020 er 4564 zullen zijn en in 2030 6013. In 20 jaar zal het aantal 65-plussers dus met ruim 222% toenemen! Van deze steeds groter wordende groep zal worden verwacht, dat ze steeds langer zelfstandig blijven wonen. Toch wordt de groep die problemen kan krijgen met leeftijd gerelateerde ziektes en aandoeningen ook groter. Een gezonde leefstijl is een belangrijke factor voor een goede gezondheid en is daarmee ook relevant voor de zelfstandigheid van burgers. Voldoende beweging is een belangrijke factor om een gezonde leefstijl te kunnen bereiken. Uit cijfers blijkt dat met name de oudere bewoners van Wijk bij Duurstede en mensen met een beperking veel minder gebruik maken van sportfaciliteiten. Deze groep verleiden tot meer beweging is daarmee een relevante uitdaging. Een uitdaging die we graag middels een nieuw project aan willen gaan. Wij willen meer senioren aan het bewegen krijgen! Het Gezondheidsdoel is dus de eerste component van ons project. Een tweede belangrijke factor om met dit ‘Ouderen aan het Sporten’ aan de slag te gaan, is omdat wij sport willen inzetten om eenzaamheid te bestrijden. Omdat eenzaamheid vaak bij ouderen voorkomt, is het mogelijk dat met het groter worden van deze groep het aantal eenzamen fors zal gaan toenemen. Het lijkt dus een goede zaak om ook op zoek te gaan naar mogelijkheden om eenzaamheid al in een vroeg stadium te gaan voorkomen. We noemen dit doel de Sociale Component van ons project.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Doelgroep: alle inwoners van onze gemeente tussen 55 jaar en 70 jaar Financieel baat hebben verder verenigingen en een klein stukje Stichting Binding/Wijk Sport (waar de projectleider zal worden gestald. De financiën voor deze projectleider moet overigens van de gemeente komen, die kosten halen we niet uit de fondswerving. Ook zullen sportorganisaties een tegemoet koming in kosten krijgen, zodat ze makkelijker kunnen deelnemen. Zij zullen altijd ook zelf een financiële bijdrage leveren!

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
We gaan alle inwoners van 55 jaar tot en met 70 jaar verleiden om meer te gaan sporten. Die worden daar fysiek en mentaal beter van. Dus kunnen ze langer thuis blijven wonen. Dit is een groot preventief project voor senioren. Verder gaan 20 sportorganisaties meedoen: zij gaan extra leden krijgen.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Grote betekenis voor alle kernen. Het is een project met een looptijd van 2 jaar, waarbij we voor alle inwoners in elke kern aan de slag gaan. Sport(organisaties) gaat hierbij bewuster worden van de groeiende doelgroep in onze gemeente. Voor de doelgroep gaan we een breder én duurzamer aanbod creëren. De doelgroep krijgt de mogelijkheid om tegen geringe betaling kennis te maken met bewegingsmogelijkheden. Sport zal een bijdrage gaan leveren aan het langer gezond houden van mensen, waarbij de sociale component (mensen worden minder eenzaam) ook belangrijk is.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project? -
€ 35.000,-

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 2.000,-

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Er is een fondswerving actie opgestart bij een aantal lokale, regionale en landelijke fondsen. Ook wordt er met de gemeente Wijk bij Duurstede gesproken over een bijdrage

Aanvullende opmerkingen
Dit project is geen eenzijdig project van Stichting Binding. Wijk Sport is een belangrijke partner en verder doen er bijna 20 vrijwilligersorganisaties mee.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2023 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design