homedeelgebiedenSport- en onderwijsLED verlichting sporthal 2

LED verlichting sporthal 2

Conform het meerjaren onderhoudsplan staat vervanging van de verlichting in sporthal 2 gepland voor 2022. Gezien de positieve ontwikkelingen met betrekking tot led verlichitng en de goede ervaringen met dit type verlichting in sporthal 1 is de wens ontstaan om ook de verlichting in hal 2 op deze duurzame manier te vervangen.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Stichting Wijksport heeft baat bij dit project omdat de energielasten drastisch zullen dalen. Dat is in deze periode van al maar stijgende prijzen van essentieel belang. Aangezien Stichting Wijksport geen winstoogmerk heeft zullen ook de gebruikers (veelal lokale sportverenigingen) van het sportpark baat hebben bij dit project. Als de lasten van de sportverenigingen dalen kan dit een positief effect hebben op de tarieven van lidmaatschappen. Hierdoor heeft iedere sporter baat bij dit project. Stichting Wijksport streeft er naar lokaal de ondernemen. Daarom zullen wij de firma Claus van der Velden, gevestigd in Wijk bij Duurstede, deze opdracht t.z.t. uit laten voeren.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Stichting WIjksport heeft het doel om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. De meeste gebruikers zijn woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede en sporten op het sportpark via een vereniging. Zoals gezegd zal led verlichting voor een (zeer aanzienlijke en noodzakelijke) financiele besparing zorgen, wat een positief effect zal hebben op de hoogte van de gebruiksvergoeding van verenigingen. Als verenigingen sport aan kunnen bieden tegen een aantrekkelijk tarief zal dat voor veel mensen positief zijn. Lagere lidmaatschappen zorgen vaak voor nieuwe leden.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft het doel om op termijn klimaat neutraal te worden. Door deze investering draagt Stichting Wijksport wederom een steentje bij aan de algehele verduurzaming van de gemeente. Naast de zonnepanelen die al geruime tijd op onze daken liggen in het conform meerjaren onderhoudsplan vervangen van verlichting voor led verlichting een mooie volgende stap in dit proces van verduurzaming.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De kosten voor de gehele investering bedragen € 50.820,- incl. btw

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Stichting Wijksport vraagt een bijdrage van € 30.000,-

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Stichting Wijksport zal (dit kan uitsluitend na uitvoering van de werkzaamheden) een aanvraag indienen voor een BOSA subsidie. Mocht deze subsidie worden toegekend dan zal dat voor maximaal € 12.600,- (30% van de totale investering) zijn.

Aanvullende opmerkingen
Stichting Wijksport wil graag duurzaam ondernemen. Daar maken wij ook budget voor vrij in onze begroting. De Covid pandemie heeft ons hard geraakt de afgelopen anderhalf jaar. Nu komen daar, mede door de oorlog in Oekraine, ook nog eens alsmaar stijgende energietarieven bij. Het is daarom op dit moment niet haalbaar om deze investering vanuit eigen middelen te financieren, vandaar dat wij op zoek moeten gaan naar de subsidiemogelijkheden om de verduurzaming van Stichting Wijksport alsnog te kunnen realiseren.

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design