homedeelgebiedenSport- en onderwijsHealthy moves

Healthy moves

Aanleiding van het project Meer (jong) volwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van 2021 met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op de vier mensen tussen de 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond. Dat is een stijging van 10 procentpunt ten opzichte van 2020. Ook de mensen buiten de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar hebben meer dan voorheen mentale gezondheidsklachten. Gemiddeld genomen is 15 procent van de mensen ouder dan 12 jaar psychisch ongezond. Dat is het hoogste percentage sinds 2001, toen de mentale klachten van mensen voor het eerst gemeten werden door het CBS. Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn er meer mensen die last hebben van psychische klachten; meer mensen melden zich met mentale klachten bij de eerstelijnszorg. Uit onderzoek van de GGD Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren (2020) blijkt dat bijna 1 op de 5 inwoners van 18-64 jaar uit de gemeente Wijk bij Duurstede de laatste 4 weken (heel) veel stress ervaart. Mogelijk dat de invloed van de Corona maatregelen hier van invloed op zijn geweest. Op dit moment is er voor volwassenen met deze klachten nog geen Runningtherapie (Healthy Moves). Het preventieve beweegprogramma ‘Healty Moves volwassenen’ (dat in september start) speelt in op de vraag om sport als middel in te zetten voor 18 plussers met psychische, somatische klachten en/of die weer op laagdrempelige manier willen beginnen met bewegen. Healty Moves volwassenen Healthy Moves is een samenwerking tussen Fit4All, Diëtist Carlien Harms, Runningtherapie Heuvelrug/Wijk bij Duurstede, Pieter Visscher (psychiatrisch verpleegkundige en running therapeut) en de buurtsportcoach/running therapeut van stichting Wijksport. Den Hoed Creatie & Print is onze partner voor alle vormgeving en het drukwerk. Voor de toeleiding van volwassenen wordt er samenwerking gezocht met de eerstelijnszorg zoals diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches , WMO consuleten van stichting Binding, praktijkhuisartsondersteuners (POH) en huisartsen. Healthy Moves is speciaal ontwikkeld voor mensen die door middel van rustig (hard)lopen, voeding en ontspanning beter in hun vel willen zitten. Voor mensen die moeilijk in beweging komen en meer rust in hun lijf en hun leven kunnen gebruiken. Wat is Healthy Moves? Healthy Moves is een beweegprogramma van twaalf weken voor mensen die willen ervaren hoe je door rustig (hard)lopen beter in je vel komt te zitten. Door het samen bewegen in de buitenlucht word je vrolijker en krijg je meer energie, ook als je niet aan het (hard)lopen bent. De focus ligt op lekker en plezierig bewegen en niet op competitie, snelheid of het voeren van gesprekken. Ervaring met (hard)lopen is niet nodig om aan het programma mee te kunnen doen, een strak lijf evenmin. Naast de (hard)looptrainingen, ook wel runningtherapie genoemd, zijn er een aantal bijeenkomsten over voeding, mindset en ontspanning die door diëtist Carlien Harms en David Bouwmeester van Fit4All verzorgd worden. Hoe werkt het? Healthy Moves start na de aanmelding met een inspanningstest en kennismakingsgesprek zodat we samen de beginsituatie van de deelnemer kunnen bepalen. We bespreken de motivatie, doelen en mogelijkheden met de deelnemer. Samen met maximaal 25 anderen wordt er twaalf weken lang één of (bij voorkeur) twee keer per week (hard)gelopen onder begeleiding van een runningtherapeut. Naast het sporten is voorlichting over voeding, mindset en ontspanning onderdeel van het programma. Na het programma kijken we graag samen met de deelnemers wat bij je past en krijgen zij een persoonlijk advies voor het eventuele vervolg. Het is de bedoeling om twee keer per jaar een groep van maximaal 25 deelnemers te starten (voorjaar en najaar) en de deelnemers van de verschillende groepen met elkaar te verbinden waarbij er kennis wordt gemaakt en de mogelijkheid te bieden om het onderling samen lopen te stimuleren want samen bewegen is leuker en stimuleert!

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
In eerste instantie hebben volwassenen inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede die aan het programma deelnemen baat bij Healthy Moves volwassenen. Door subsidie en cofinanciering kunnen we de kosten van Healthy Moves voor de deelnemers laag houden. In tweede instantie is het door de preventieve werking van het beweegprogramma aannemelijk dat de deelnemers lekkerder in hun vel komen te zitten, hierdoor minder gebruik maken van de zorg en dit een directe impact heeft op de besparing van de (gemeentelijke) zorgkosten.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Healthy Moves is voor alle volwassenen (met psychische en/of somatische klachten) uit de gemeente Wijk bij Duurstede die door middel van rustig (hard)lopen, voeding en ontspanning beter in hun vel willen zitten en op een laagdrempelige manier weer in beweging willen komen. (geen deelgebied). Het programma heeft een positieve invloed op het imago van alle samenwerkingspartners.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Dat het beweegprogramma Healthy Moves voor volwassenen die op een laagdrempelige manier in groepsverband en in de buitenlucht willen bewegen ervoor zorgt dat mensen weer lekkerder in hun vel komen te zitten. Ook de eerstelijnszorg kan cliënten gericht naar het programma doorverwijzen. Uit onderzoek blijkt dat runningtherapie een bewezen effectieve methode is om mensen weer in contact te laten komen met henzelf en hun lijf. Door de preventieve werking van het beweeg-programma draagt het bij aan verlaging van de gemeentelijke zorgkosten € 99,00 eigen bijdrage en de aanvullende kosten vanuit subsidies gefinancierd.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project? |
€ 14.090,98

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 3.666,98

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, dit is gedaan bij de gemeente Wijk bij Duurstede (€ 1.000) en bij het fonds van het Vitaliteitsakkoord (€ 2.500). Daarnaast zorgen de betrokken partijen voor een totale cofinanciering van: € 4.449,00. Vanuit deelnemersgelden verwachten wij: € 2.475,00

Aanvullende opmerkingen
Healthy Moves draait 12 weken lang in het najaar 2022 en zal naar verwachting ieder jaar met een groep in het voorjaar en najaar starten. 

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design