homehet ondernemersfondsOrganisatie

ORGANISATIE

De stichting Ondernemersfonds Wijk Bij Duurstede beheert het Ondernemersfonds Wijk Bij Duurstede. Deze stichting verantwoordt de ingezette middelen naar de gemeente Wijk bij Duurstede en beheert het geld conform de afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant en uitvoeringsovereenkomst. De stichting heeft als doel zo transparant mogelijk te handelen. Jaarlijks legt de stichting achteraf verantwoording af aan de gemeente over de bestedingen van de gelden. Een overzicht van de uitputting van de gelden vindt u onderaan deze pagina.

Het ondernemersfonds bestaat uit een tweetal organen:

  • De stichting, welke het bestuur vormt van het ondernemersfonds en de beslisbevoegdheid heeft om investeringsaanvragen toe te kennen of af te wijzen.
  • De zogenoemde deel- of adviesraden die adviezen geven op investeringsaanvragen van de deelgebieden van het ondernemersfonds.  

Het bestuur bestaat uit:
3 onafhankelijke leden:

  • Pieter de Kort, Voorzitter
  • Jos van Dijk, Penningmeester
  • Martin van Bochove, secretaris

5 vertegenwoordigers van de verschillende deelraden:

© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design