homehet ondernemersfondsOorsprong

OORSPRONG

Op initiatief van de gemeente Wijk bij Duurstede, de Stichting Parkbeheer Bedrijventerreinen Wijk bij Duurstede, de Stichting Ondernemerskring Wijk bij Duurstede en andere ondernemers uit de gemeente is het ondernemersfonds opgericht voor en door ondernemers ten behoeve van gemeentebrede, gebiedsgerichte of sectorgerichte collectieve initiatieven. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft hiertoe op 9 december 2014 een positief besluit genomen alsmede over de aanpassing van de tarieven voor de OZB voor een periode van vijf jaar vanaf het jaar 2015 voor de financiering van het fonds.

Het ondernemersfonds was op 1 januari 2015 een feit.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie naar het functioneren van het ondernemersfonds, heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede op 14 december 2021 besloten de jaarlijkse subsidieverstrekking voor opnieuw vijf jaar te continueren, tot 31 december 2026. Eind van dat jaar wordt bezien of er wederom een overeenkomst kan worden gesloten.

FINANCIERING

Het ondernemersfonds wordt gefinancierd uit een verhoging op het tarief onroerende zaakbelasting voor niet-woningen conform het raadsbesluit 305455 van 14 december 2021.

Het bedrag dat aan het ondernemersfonds wordt toegekend, is gekoppeld aan de verhoging op het tarief onroerende zaakbelasting. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks in de subsidiebeschikking bepaald. De verwachte opbrengst van deze opslag bedraagt voor 2023 € 185.000,-. Dit bedrag wordt aan de Stichting uitgekeerd in de vorm van een subsidie en betreft het totaalbedrag van alle deelgebieden.

 

© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design