homehet ondernemersfondsDoel

DOEL

Per 1 november 2015 is het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede operationeel. Het is een fonds van, voor en door ondernemers en instellingen en geeft hen de kans om samen initiatieven op te zetten. Op deze manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid én aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Het ondernemersfonds is ook passend in de tijdgeest van nu, waar burgers, bedrijven en instellingen samen met de overheid de basis leggen voor een goede samenleving. Zo creëren we een vitale economie en wordt het woon-, werk- en leefklimaat in Wijk bij Duurstede verbeterd.

Het geld uit het fonds kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang en instellingsbelang ondersteunen. Ondernemers in winkelgebieden kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijke feestverlichting aan te schaffen. Bedrijventerreinen kunnen met het geld gezamenlijke bewaking of centrale inkoop of bewegwijzering van hun terrein realiseren. Het kan daarbij om eenmalige uitgaven gaan en om investeringen die over meerdere jaren worden ‘uitgesmeerd’. Maar ook zaken als sportevenementen en gezamenlijke promotie en evenementen kunnen met geld uit het fonds worden gefinancierd.

Tenslotte is het ondernemersfonds van belang als vorm van cofinanciering en vernieuwing. Daarmee kan het ondernemersfonds een ‘vliegwielfunctie’ hebben. Zo kunnen extra inkomsten van ‘derden’ worden geworven en vernieuwing en versterking van de economie, de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de drie kernen en in het buitengebied tot stand komen.

Het ondernemersfonds werkt gemeentebreed. Het fonds is een financiële voorziening waarvoor ondernemers en instellingen zelf betalen via een opslag op de OZB van niet-woningen.

Het grote voordeel van het ondernemersfonds is dat iedereen een bijdrage levert en daarmee een samenwerking tot stand komt die nodig is om inwoners en bezoekers te blijven boeien, bedrijven en instellingen te binden en vernieuwing en versterking tot stand te brengen.

 

© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design