homedeelgebieden

PROJECTEN

Website OKWdeels toegewezen
Geplaatst op: 10 november 2023

De OndernemersKring is een vereniging en werkt als belangenbehartiger van ondernemers, zzp-ers en freelancers in de gemeente Wijk bij Duurstede. Door het verbindende karakter van de vereniging tussen de leden, lokale en regionale overheden, instanties en andere verenigingen, worden onderlinge contacten en daarmee het economisch klimaat binnen de gemeente, gestimuleerd. Om het werk goed uit te voeren, zichtbaar te zijn voor onze omgeving en een cyberveilige website te hebben is de OKW na tien jaar zeer toe aan een nieuwe website, die past bij de huidige tijdsgeest, en vraagt het Ondernemersfonds om een bijdrage.   Lees meer »

Wijk Actief - Vitaliteitstestendeels toegewezen
Geplaatst op: 23 juni 2023

Met lokale partijen hebben we een eigen platform -WijkActief- ontwikkeld waar al het activiteitenaanbod binnen de gemeente op te vinden is, waar mensen zich voor de vitaliteitstesten kunnen inschrijven en waarmee we het effect van het programma kunnen meten.  Lees meer »

Stadsregisseurtoegewezen
Geplaatst op: 9 maart 2023

Stadsregisseur aan stellen om de ondernemers, winkeliers en horeca met elkaar te verbinden Lees meer »

Warmtepompen SVFdeels toegewezen
Geplaatst op: 12 januari 2023

SVF wenst haar huidige CV-ketels (2 stuks) te vervangen door full-electric warmtepompen. Lees meer »

Eetproject eetmaatjesafgewezen
Geplaatst op: 15 november 2022

Het Eetproject wat we willen starten heeft twee onderdelen. Allereerst willen we in het E&E gasthuis een aantal keren per week gaan koken voor kwetsbare inwoners, met name ouderen. Dan vooral voor de groep die omdat ze alleen moeten eten, slecht eten. Daarnaast willen we ook mensen een op een koppelen In de thuissituatie. Zodat mensen structureel momenten hebben dat ze niet alleen eten.  Lees meer »

© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design