homedeelgebiedenCothen, Langbroek en het buitengebiedNatuurspeelweide Cothen

Natuurspeelweide Cothen

Het streven van de stichting Natuurspeelweide Cothen is om voorjaar 2020 aan de Ossenwaard in Cothen een kleinschalige, laagdrempelige speel- en natuurbelevingsplek te realiseren. De basis voor dit plan, het realiseren van een collectieve voorziening voor Cothen en omgeving, werd gelegd in 2017. Stichting Abrona, Hoeve de Waarden en Gezinshuis Helder, drie zorgorganisaties gelegen aan de Ossenwaard in Cothen, bieden ondersteuning/ begeleiding aan verschillende doelgroepen. Ontmoeting tussen deze verschillende doelgroepen en de Cothense samenleving is hun gemeenschappelijke streven. Tijdens de maandelijkse koffiemomenten hebben zij met elkaar bekeken hoe dit een positieve boost kon krijgen. Zo is het idee ontstaan van de Natuurspeelweide. Een openbare voorziening waar jong en oud kan verpozen, waar minimaal 3 generaties betrokken zijn. Waar de Cothense samenleving, mensen uit de regio, en diverse doelgroepen elkaar op een ongedwongen en laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Abrona heeft om de natuurspeelweide te kunnen realiseren, aan de oostzijde van haar erf een stuk grond van 1750 m2 voor minstens 15 jaar kosteloos ter beschikking gesteld. *Voor meer informatie, zie bijlage "Natuurspeelweide Cothen, van idee naar plan en uitvoering *De ontwerpschets van de Natuurspeelweide is bijgevoegd.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?

    • Alle kinderen in de voorschoolse- en basisschoolleeftijd met hun (groot)ouders/verzorgers uit Cothen en omgeving.
    • Groepen kinderen van de verschillende basisscholen en de buitenschoolse opvang.
    • De Cothense samenleving, dus ook de doelgroepen van de drie (zorg)organisaties aan de Ossenwaard.
    • Vrijwilligers die vanuit betrokkenheid werkzaamheden met betrekking tot de organisatie, de uitvoering en het beheer van de Natuurspeelweide op zich nemen.
    • Deelnemers van (dagbesteding) Abrona en De Wijkse Loods wordt de mogelijkheid geboden om in samenwerking met een vaste groep vrijwilligers te participeren in de uitvoering en het beheer van de Natuurspeelweide.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
De Natuurspeelweide is geen speelplek zoals de bestaande speelveldjes, verdeeld over de verschillende buurten in Cothen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Natuurspeelweide is een burgerinitiatief, ontstaan vanuit wensen van de Cothense samenleving, inclusief de drie zorginitiatieven aan de Ossenwaard. (Bijgevoegd zijn ook de 3 aanbevelingsbrieven). De Natuurspeelweide is een openbaar toegankelijke speelvoorziening, die kinderen de kans biedt om dichtbij huis en school spelenderwijs in aanraking te laten komen met de natuur. Er zijn diverse spelaanleidingen van natuurlijke elementen. Kinderen kunnen er onder andere spelen met water en zand, hutten bouwen van (wilgen)takken, verstoppertje spelen, klimmen en klauteren, bloemen plukken en in contact komen met dieren (kleinvee). Daarbij is uitgegaan van de aanwezige landschappelijke elementen en zijn aangedragen wensen en ideeen van kinderen en ouders in het ontwerp meegenomen. Bezoekers van de Natuurspeelweide kunnen, aangrezend op het erf van Abrona, gebruik maken van de toiletten, iets drinken bij het rustpunt en het kleinvee bezoeken. De Natuurspeelweide is als nieuwe laagdrempelige speelvoorziening een aanwinst voor Cothen.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De Natuurspeelweide dien een collectief doel in de gemeente, vergelijkbaar met de kinderboerderij in Wijk bij Duurstede. De gemeente Wijk bij Duurstede ondersteunt dit initiatief en heeft vanuit het project "Bouw, beleef en geniet!" onder leiding van wethouder Wil Kosterman een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor de Natuurspeelweide.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De totale kosten om de opstart van de Natuurspeelweide mogelijk te maken zijn € 87.882,-

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Aan het Ondernemersfonds vragen wij een financiële ondersteuning van € 7.000,-

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, zie hiervoor de bijgevoegde begroting en het financieel dekkingsplan.

Aanvullende opmerkingen 

Projectplan en aanbevelingsbrieven

Ontwerpschets

Begroting en financiële dekking

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design