homecontactKlachtenformulier

KLACHT INDIENEN

Klacht of bezwaar
U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door ons niet behoorlijk behandeld bent. Met ‘ons’ bedoelen we een bestuurslid, deelraadlid of een aan ons verbonden medewerker. Bijvoorbeeld; u bent niet behoorlijk te woord gestaan, (bewust) onvolledig geïnformeerd of geholpen, of u krijgt geen antwoord op uw brief, mail of telefoontje. U kan dan een officiële klachtenprocedure starten. 

Een bezwaar gaat over het besluit dat u heeft ontvangen over een ingediende aanvraag voor financiële ondersteuning waarmee u het niet eens bent. In dat geval dient u een bezwaarschrift in. 

Klachtenformulier

Contactgegevens
Klacht

Over wie heeft u een klacht?
Bestuurder van het Ondernemersfonds
Deelraadlid van het Ondernemersfonds
Medewerker van het Ondernemersfonds

Wanneer vond de gebeurtenis plaats? (periode, datum en/of tijdstip)

Omschrijving klacht
Ik ben onheus behandeld
Beloften/afspraken zijn niet nagekomen
Er is niet (tijdig) gereageerd op mijn (aan)vraag
Anders

Licht hier uw klacht toe

Bezwaarschrift

Over welke aanvraag heeft u een bezwaar tegen het besluit?

Wanneer is uw aanvraag ingediend? (datum)

Omschrijving bezwaar
Ik ben het niet eens met de afwijzing
Ik ben het niet eens met de gedeeltelijke toewijzing
Anders

Licht hier uw bezwaar toe

* dit zijn verplichte velden.

© 2016-2023 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design