homecontactKlachten- en bezwaarschriftregeling

KLACHTEN- EN BEZWAARSCHRIFTREGELING

Uitgangspunten
De klachtenregeling is er op gericht onvrede weg te nemen en de relatie met de klagende partij te herstellen, dan wel diens verwachting bij te stellen. De klachtenregeling is bedoeld voor een ieder die vindt dat hij/zij in zijn/haar belangen geschaad zijn, door het doen of laten van het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede, dan wel door individuele bestuurders van het fonds. De klachtenregeling is ook bedoeld voor bezwaar tegen het besluit van het Ondernemersfonds op ingediende aanvragen voor financiële ondersteuning.

Procedure

  1. Een klacht of bezwaarschrift wordt ingediend bij de secretaris van het ondernemersfonds. Dit kan schriftelijk per mail (secretaris@ondernemersfondswijkbijduurstede.nl), telefonisch of mondeling.
  2. De klager ontvangt binnen vijf werkdagen schriftelijk, per mail, een ontvangstbevestiging van de door hem/haar indiende klacht of bezwaarschrift.
  3. De secretaris neemt contact op met de klager en bekijkt met de klager of de klacht op een eenvoudige en snelle wijze opgelost kan worden.
  4. Indien dit het geval is wordt dit per mail door de secretaris aan de klager bevestigd.
  5. Indien het geen klacht betreft, maar een bezwaar tegen een genomen besluit op een aanvraag voor financiële ondersteuning, verwijst de secretaris direct naar het klachten- en bezwaarschriftformulier (zie bijlage 1).
  6. Indien de klacht niet eenvoudig en snel kan worden opgelost vult de secretaris samen met de klager een formeel klachten- en bezwaarschriftformulier in. Een kopie wordt toegezonden aan de klager en het voltallige bestuur.
  7. Op de eerstvolgende bestuursvergadering neemt het bestuur een standpunt in over de afhandeling van de ingediende klacht of bezwaarschrift.
  8. De klager wordt binnen een week na de bestuursvergadering schriftelijk geïnformeerd door de secretaris over de beslissing over afhandeling van de klacht of bezwaarschrift.

Transparantie
De mogelijkheid om een klacht of bezwaarschrift in te dienen met uitleg over de procedure wordt kenbaar gemaakt op de website van het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede. Het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede houdt een registratie bij van ingediende en afgehandelde klachten en bezwaarschriften. Het Ondernemersfonds rapporteert over de klachten en bezwaarschriften in het jaarverslag.

© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design