homedeelgebiedenalgemeenWijk Actief - Vitaliteitstesten

Wijk Actief - Vitaliteitstesten

Net als in de rest van Nederland zal het aantal 65-plussers in Wijk bij Duurstede behoorlijk gaan stijgen. Woonden er in 2010 in onze gemeente nog 2708 mensen van 65 jaar en ouder, de verwachting is dat dit aantal in 2030 naar 6013 is gestegen. In 20 jaar zal het aantal 65-plussers dus met ruim 222% toenemen.

Door de vergrijzing wordt reablement bij senioren steeds belangrijk omdat deze doelgroep langer blijft thuis wonen. Reablement is een belangrijk speerpunt van de gemeente en een manier om samen met de oudere te werken aan herstel van zijn leven en zelfredzaamheid. Het heeft als doel om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. Toch wordt de groep die problemen kan krijgen met leeftijdgerelateerde ziektes en aandoeningen ook groter. Een gezonde leefstijl is een belangrijke factor voor een goede gezondheid en is daarmee ook relevant voor de zelfstandigheid van burgers. Voldoende beweging is een belangrijke factor om een gezonde leefstijl te kunnen bereiken.

De vitaliteitstesten zijn in 2019 (voor de Corona crisis) voor het laatst in de gemeente Wijk bij Duurstede georganiseerd. (Resultaat van 2019: 620 inschrijvingen voor een vitaliteitstest, 541 inwoners uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede die aan een vitaliteitstest hebben deelgenomen, 112 deelnemers die zich binnen twee weken bij een beweegaanbieder hadden aangemeld en 94 mensen die na 3 maanden nog lid waren. Deze opkomst voor de vitaliteitstesten is vergeleken met de landelijke cijfers erg hoog.).

Vanuit inwoners en verschillende organisaties is er de behoefte om vanaf september 2023 weer een (structureel) beweegstimuleringsprogramma voor de doelgroep te organiseren (o.a. de Fit 55+ beweegroep, Stichting Binding, de gemeente Wijk bij Duurstede, gemeente Wijk bij Duurstede, fysiotherapiepraktijk Weustink en de buurtsportcoaches van stichting Wijksport) om zo in te kunnen spelen op de gemeentelijke- en demografische ontwikkelingen. Om deze behoefte om te zetten naar resultaat, hebben bovengenoemde organisaties (als werkgroep: Gezond en Vitaal Ouder Worden) de handen weer ineen geslagen om hiermee aan de slag te gaan.

Verbeteringen t.o.v. 2019 zijn o.a. de inzet van Stichting Binding met het project Verbonden Buurt en de signalering van bepaalde problematiek of gevoelens van eenzaamheid bij deelnemers. Een uitbreiding de vitaliteitstesten van een gezondheidsmarkt met lokale partijen die interessant zijn voor de doelgroep en met vitaliteit te maken hebben. Met lokale partijen hebben we een eigen platform WijkActief ontwikkeld waar al het activiteitenaanbod binnen de gemeente op te vinden is, waar mensen zich voor de vitaliteitstesten kunnen inschrijven en waarmee we het effect van het programma kunnen meten.

De projectgroep wordt gevormd door de volgende professionals en organisaties: Teunie Emons (beweegdocent) van Fit 55+ beweeggroep Frank Brouwer (welzijn) Stichting Binding Marie-Rose van Lieshout (fysiotherapeut) van fysiotherapie praktijk Weustink Jorike Olde Loohuis (ambtenaar sport en gezonde leefstijl) gemeente Wijk bij Duurstede Roben Schenk (buurtsportcoach) stichting Wijksport Tobias Wijnmaalen (coordinator buurtsportcoaches) stichting Wijksport.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Vooral de doelgroep zelf: alle inwoners van onze gemeente tussen 55 jaar en 90 jaar maar ook de inhuur van lokale eerstelijns professionals en fittestleiders. Financieel baat hebben verder de lokale partijen Procurios (platform Gezond & Vitaal ouder worden met vitaliteitstesten) en Den Hoed (vormgeving en drukwerk activiteitenboekje). 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
De aanpak Gezond & Vitaal ouder worden is erop gericht om het beweeggedrag van inwoners in de leeftijd van 55-90 jaar die een verhoogd valrisico hebben of die baat hebben bij meer beweging in de gemeente Wijk bij Duurstede te bevorderen en een gezonde leefstijl te stimuleren. De inwoners worden door middel van een brief vanuit de gemeente persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan een vitaliteitstest op sportpark Marienhoeve in Wijk bij Duurstede. De vragenlijst en verschillende testonderdelen geven een indicatie over hoe fit en vitaal iemand is maar ook of een deelnemer een (laag, gemiddeld of hoog) valrisico heeft. Aan het einde van de vitaliteitstest heeft de deelnemer een adviesgesprek met een adviseur om de testen te bespreken. Deelnemers die een verhoogd valrisico hebben worden gestimuleerd om deel te nemen aan een cursus valpreventie met vervolg. Deelnemers die geen verhoogd valrisico hebben maar wel baat hebben bij meer beweging of graag op een andere manier willen bewegen, worden door de adviseur gestimuleerd om deel te nemen aan passend beweegaanbod van beweegaanbieders in de gemeente

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De doelstelling van het beweegstimuleringsprogramma Gezond & Vitaal ouder worden is enerzijds om zoveel mogelijk mensen van 55 t/m 90 jaar in de gemeente Wijk bij Duurstede die nog onvoldoende bewegen aan het bewegen te krijgen en bij hen een gezonde leefstijl te stimuleren. En anderzijds een gerichte opsporing van valrisico bij 65 plussers met doorgeleiding naar een passende beweeg interventie. Kortom, door middel van dit project willen wij gericht senioren opsporen en deze in beweging krijgen om hen te stimuleren bij een gezonde leefstijl. 

Wat zijn de begrote kosten voor dit project?
€32.251,-

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€3.000,-

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja bij het vitaliteitsakkoord, bij de gemeente Wijk bij Duurstede en bij de Willem van Abcoude stichting.

Aanvullende opmerkingen
Zie de geel gearceerde tekst in de begroting waarvoor wij bij het Ondernemersfonds geld voor vragen.

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design