homedeelgebiedenalgemeenWebsite OKW

Website OKW

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen.

De OndernemersKring is een vereniging en werkt als belangenbehartiger van ondernemers, zzp-ers en freelancers in de gemeente Wijk bij Duurstede. Door het verbindende karakter van de vereniging tussen de leden, lokale en regionale overheden, instanties en andere verenigingen, worden onderlinge contacten en daarmee het economisch klimaat binnen de gemeente, gestimuleerd. Om het werk goed uit te voeren, zichtbaar te zijn voor onze omgeving en een cyberveilige website te hebben is de OKW na tien jaar zeer toe aan een nieuwe website, die past bij de huidige tijdsgeest, en vraagt het Ondernemersfonds om een bijdrage.  


Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?

Wij als ondernemerskring Wijk bij Duurstede, onze leden, de lokale en regionale ondernemers, samenwerkingspartners en hun leden. Door deze subsidie hoeven wij de contributie voor 2024 niet te verhogen gezien onze maximale jaarlijkse inkomsten van ongeveer €18.000,-

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?

Het gaat naast de bewoners in dit geval ook om de ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bewoners kunnen bijvoorbeeld de aangehaakte ondernemers en bedrijven makkelijker vinden middels onze vernieuwde website en snel zien welke lokale ondernemingen er in Wijk bij Duurstede gevestigd zijn.

Zo kunnen wij een bijdrage in vraag en aanbod rondom werkgelegenheid leveren. Daarbij staan alle leden vermeld op de website wat onderlinge verbintenis stimuleert en leden elkaar makkelijk kunnen vinden.

Ook samenwerking met andere ondernemerskringen in de regio wordt vermeld. Van hieruit kunnen leden ook weer aanhaken bij kringen in de regio. De website is ook dé ingang voor de organisatie van de vele events die de OKW organiseert.


Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?

Wij willen ondernemend Wijk bij Duurstede zichtbaarder maken in de regio door middel van een toegankelijke website waarin ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden en snel op de hoogte zijn van actuele onderwerpen die spelen in de stad, de gehele gemeente en de regio. Hiermee vergroten wij zichtbaarheid en creëren wij kansen voor meer samenwerking van de ondernemers onderling en in de regio.

Niet geheel onbelangrijk bevordert deze website ook de samenwerking tussen OKW, Gemeente Wijk bij Duurstede, LOK, VVV en ONF. Dit zal de lokale economie van Wijk bij Duurstede ten goede komen.


Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee

 


Klik hier voor de offerte

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design