homedeelgebiedenalgemeenWarmtepompen SVF

Warmtepompen SVF

SVF wenst haar huidige CV-ketels (2 stuks) te vervangen door full-electric warmtepompen. Aanleiding is dat de huidige CV-ketels 18 jaar oud zijn, technisch niet meer optimaal functioneren en we als club moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de energietransitie. Ook is de verwachting dat we binnen enkele jaren geen gas meer mogen gebruiken. Aanschaf van nieuwe (gas) CV-ketels is ons inziens daarom niet van toepassing. De nieuwe warmtepompen zullen gekoppeld worden aan de eerder al geplaatste zonneboilers, waardoor zowel water, om bijvoorbeeld te douchen, als verwarming niet meer met gas hoeft te worden verwarmd. 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
SVF heeft meer dan 400 leden die dagelijks (trainingen en wedstrijden) gebruik maken van de faciliteiten op het sportpark. Daarnaast ontvangen wij spelers voor onze thuiswedstrijden. Op maandag ochtend bieden wij ouderen uit Cothen en omgeving ouderen gym aan. Als SVF beperken we middels de aanschaf van deze warmtepompen de kosten stijging en dragen we bij aan een duurzamere wereld.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Onze leden en ouderen (bewoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede) zijn hiermee verzekerd dat ze de komende twee decennia gebruik kunnen blijven maken van alle faciliteiten. Tevens laten we hiermee zien dat we een voorbeeldfunctie hebben in het deelgebied. Ook kunnen we hiermee de kosten voor lidmaatschap laag houden. Zeker nu de energietarieven voor gas en electra naar verwachting de komende jaren hoog zal blijven. 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Voor Cothen betekent dit project een uitbreiding van duurzame energievoorziening en we dragen bij aan de ambitie om Wijk bij Duurstede klimaatneutraal te maken in 2030. Naast de duurzaamheid inzake doelstellingen van de gemeente Wijk bij Duurstede is ook het beperken van verhogingen van contributie een belangrijk item, waardoor het voor meer leden betaalbaar blijft.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Naast de aanvraag bij het ondernemingsfonds hebben we een aanvraag ingediend en inmiddels goedgekeurd gekregen van het Rabobank Stimuleringsfonds. Ook zijn voor deze duurzame investering twee subsidiemogelijkheden, te weten RVO ISDE regeling en de RVO BOSA regeling. 

Aanvullende opmerkingen
Tenslotte zal het project gerealiseerd worden door lokale leveranciers. 

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design