homeStart hier je aanvraag

Start hier je aanvraag

Wilt u, als ondernemer of inwoner van gemeente Wijk bij Duurstede, een aanvraag indienen, gebruik dan het formulier hieronder.

Belangrijke criteria voor beoordeling van aanvragen zijn:

  1. De aanvraag is representatief voor het betrokken gebied;
  2. De activiteit dient een collectief doel in de gemeente;
  3. De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen;
  4. De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit;
  5. De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente;
  6. Er is voldoende budget binnen het fonds beschikbaar om de activiteit te kunnen betalen;
  7. De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.

Het bestuur kan tips geven, bijvoorbeeld omdat elders in de gemeente vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te halen valt. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden volledig door de ondernemers en (eventuele) instellingen zelf gevoerd.

 

 

Aanvraagformulier

Procedure aanvraag Ondernemersfonds

Uw gegevens
Uw aanvraag

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen. *

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project? *

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied? *

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel? *

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend? *

Aanvullende opmerkingen.

Stuur een kopie van deze aanvraag naar het volgende e-mailadres:

* dit zijn verplichte velden.

© 2016-2024 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design