homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeUV bestendige informatiepanelen

UV bestendige informatiepanelen

De stichting Wijkse Stadshaven heeft haar drie informatiepanelen over haven, rivier en scheepswerf belangeloos ter beschikking gesteld en in samenwerking met Kees Oorschot en scheepswerf Pisano –na verkregen gemeentelijke vergunning- opgehangen aan de houten wand onder het terras en aan het oude loodsje aan de Stadshaven. Deze panelen blijken echter niet UV-bestendig, waardoor tekst en foto’s bijna niet meer zichtbaar zijn. De bedoeling van deze aanvraag is om dezelfde informatie op UV-bestendige panelen aan de Stadshaven en scheepswerf tentoon te stellen.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
De panelen blijken heel interessant gevonden te worden door toeristen. Alle toeristen die vanuit de haven naar de stad lopen, maar ook alle toeristen die vanuit de walmuur de weidse ruimte van het blauw-groene park van de Stadshaven bezoeken, bekijken deze panelen.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
De panelen vormen vaak gespreksstof van toeristen met omwonenden.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De panelen leveren een verdieping van de historische kennis op over Wijk als stad aan de rivier.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project? - Zie bijlage, offerte ven André van Zwieten.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?  Nee

Aanvullende opmerkingen: het ophangen van de nieuwe panelen doen wij als stichting Wijkse Stadshaven zelf, kosteloos.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design