homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeRestauratie stadspompen

Restauratie stadspompen

Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt ontvangen.
Onze brouwerij is een crowdfundingactie begonnen om tot restauratie van de stadspompen op de Markt te komen. Het gaat om 2 pompen uit 1759, eigendom van de gemeente, met de status van Rijksmonument. De pompen zijn van oudsher het centrum waaromheen zich het sociale leven van de stad beweegt. Na aansluiting van de bebouwing op het waterleidingnet, hebben de pompen een sociaal recreatieve functie gekregen. Kinderen spelen er, mensen verzamelen zich er. Meer dan 10 jaar geleden zijn de pompen inactief geworden vanwege noodzakelijke restauratie. Ons initiatief wil de restauratie mogelijk maken.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
De gemeente Wijk bij Duurstede, als eigenaar van de pompen. De aannemer die de restauratie uitvoert

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Zie ook het bijgaande document. Als recreatief en sociaal centrum op de Markt vullen de pompen een belangrijke plaats in. Het versterkt de Markt als centrum van het oude centrum en heeft een duidelijk versterkende werking op het historisch karakter van de stad. Recreatief kunnen kinderen spelen met de pompen terwijl ouders recreëren of winkelen. Het geeft ook educatief inzicht in de watervoorziening in de stad in vroegere tijden. Water is verder een levend en bewegend element in een straatbeeld met een natuurlijke aantrekkingskracht op bezoekers.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Zie ook bijgaand document. Versterking van de recreatieve functie, versterking van het historisch kader en verder verbeteren van het verblijfsklimaat in de stad.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 19.689,00, Zie bijgaande begroting

Voor welk bedrag doet u een aanvraag? 
€ 2.500,00

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Zie bijgaand document. De bedoeling is dat de gemeente, als eigenaar, de opbrengst uit de inwoners en ondernemers, verdubbeld. Daarnaast zijn de Wijkse Stichting en het Cultuurfonds benaderd.

Aanvullende opmerkingen.
De aanvraag betreft 25% van de geplande maatschappelijke bijdrage uit bevolking en ondernemers. Met een eventuele bijdrage van het Ondernemersfonds zou de haalbaarheid van het project en uitvoering begin 2018 een grote stap dichterbij komen. De vrijwilligers van de stadsbrouwerij doen ook dit project vrijwillig en er worden geen kosten gemaakt voor hun inzet of bestuurskosten.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design