homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeLidmaatschap De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)

Lidmaatschap De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)

Vergoeding lidmaatschap van stichting De Nieuwe Winkelstraat.
Vitalisering van het winkelgebied is een voortdurende activiteit voor iedere ondernemers in de stad Wijk bij Duurstede. Via DNWS kunnen we toegang krijgen tot expertise, workshops, kennis, begeleiding bij het vitaal houden van onze stad.

 

Voor wie: Het succes van een winkelgebied draait om onderlinge kracht en samenwerking. Alleen dan kan voor een fantastisch gezamenlijk aanbod en optimale beleving worden gezorgd die consumenten op de been brengt. Bij al onze adviezen en activiteiten draait het om het gezamenlijk belang van de betrokken partijen een toekomstbestendig winkelgebied te realiseren. Elke betrokken partij kan lid worden van DNWS om zo optimaal te profiteren van alle netwerkmogelijkheden, producten, kennis en expertise.

 

Gemeenten & provincies: Een economisch goed functionerend winkelgebied draagt enorm bij aan de leefbaarheid van een dorp of stad. Welke gemeente of provincie wil dat niet? Maar hoe zorg je ervoor dat een winkelgebied floreert? Welke kaders moet je als gemeente of provincie hiervoor scheppen? De praktijk leert dat ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente het vaak slecht eens kunnen worden, terwijl in feite iedereen hetzelfde nastreeft, namelijk een optimaal functionerend winkelgebied. Alle bij DNWS betrokkenen hebben veel kennis en ervaring, ook in het contact met gemeenten; wij kennen de belangen, besluitprocedures en het politieke aspect. DNWS is daarom een handige gesprekspartner. We helpen gemeenten en provincies voldoende draagvlak te creëren en kaders te scheppen waarin de publiek-private samenwerking in een winkelgebied vorm gegeven wordt. De inzet van DNWS is onderdeel van de Retailagenda. De Retailagenda is gestart in 2015 op initiatief van minister Kamp en partners uit de retailsector en loopt tot 2020. De Retailagenda bestaat uit 21 afspraken die er op gericht zijn om samen de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te vergroten. Ook DNWS is nauw betrokken bij de uitvoering van de afspraken en zorgt voor het uitwisselen van kennis. Vastgoedpartijen Voor winkelpandeigenaren is een goed functionerend toekomstbestendig winkelgebied essentieel, dit zorgt immers voor een gegarandeerd rendement van het eigendom. DNWS (h)erkent dit belang en betrekt vastgoedpartijen, net als alle andere stakeholders, actief bij DNWS en uiteraard ook bij elk DNWS-In-Actie-Traject. Immers, voor een succesvol traject is de samenwerking tussen vastgoedpartijen en andere stakeholders van wezenlijk belang, net als de inbreng van kennis vanuit de betrokken vastgoedpartijen. Dus ook voor vastgoedpartijen is DNWS een perfect platform om aan deel te nemen. Een lidmaatschap biedt de mogelijkheden om kennis te delen en vooral ook in contact te komen met de andere bij het winkelgebied betrokken partijen, zoals de gemeente en ondernemers. Samenwerking is het sleutelwoord tot succes: zo realiseer je een toekomstbestending, rendabel winkelgebied.

 

Ondernemers: Een toekomstbestendig winkelgebied is van levensbelang voor de ondernemer, maar, en ondernemer kan dit nooit in zijn eentje bereiken. De retailer heeft zijn handen al vol aan het bereiken van de consument die van steeds meer kanalen gebruikt maakt bij het shoppen. Zoek daarom contact met je brancheorganisatie of ondernemersvereniging en trek samen bij ons aan de bel. Zij hebben de mankracht wel en met elkaar kunnen we de problemen adequaat aanpakken. Winkeliers- en ondernemersverenigingen Veel ondernemersverenigingen zijn zich er terdege van bewust dat er iets in hun winkelgebied moet veranderen om kopende bezoekers te blijven trekken. Maar wat? DNWS is voor hen de ideale sparringpartner. Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring dankzij ons uitgebreide netwerk van gemeenten, adviesbureaus, vastgoedpartijen, centrummanagers, technologiebedrijven, brancheorganisaties en andere relevante partners. Wij delen ons netwerk en onze kennis met onze leden. Dit doen we door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, workshops, masterclasses en er is een telefonische hulplijn. Via de DNWS-In-Actie-Trajecten bieden we ondernemersverenigingen en andere betrokken partijen meer inzicht in de mogelijke kansen en helpen we de juiste keuzes voor de toekomst te maken. Brancheorganisaties DNWS is voor brancheorganisaties hét kenniscentrum voor trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor toekomst van winkelgebieden en de winkelstructuur. Prognoses, toekomstvisies en actualiteit worden op de voet gevolgd en zijn terug te vinden in nieuwsberichten, artikelen, rapportages en cases uit de praktijk. DNWS initieert daarnaast ook zelf wetenschappelijk onderzoek. De kennis en ervaring van DNWS wordt op uiteenlopende manieren gedeeld, o.a. via kennisbijeenkomsten, workshops, nieuwsbrieven en de website. Ook bij het uitvoeren van concrete acties kan DNWS helpen. Aan DNWS zijn tal van experts betrokken die kunnen worden ingeschakeld om samen met de stakeholders het winkelgebied naar een hoger plan te tillen.

 

Centrummanagers: Een winkelgebied dat toekomstbestendig wil worden én blijven, kan niet zonder een geschikte centrum- of straatmanager. Hij/zij is de regisseur en uitvoerder van de plannen om een winkelgebied aantrekkelijk en relevant te maken. Bij DNWS is jouw winkelgebied op het goede adres. We helpen bij strategische keuzes of het maken van een praktische plan van aanpak. We kunnen jullie in contact brengen met interessante netwerkpartners, organiseren regelmatig bijeenkomsten en zijn tegelijkertijd kenniscentrum waar een schat aan informatie is te vinden.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Het lidmaatschap is een ondersteunend aan de activiteiten in onze stad. Zoals beschreven in bovenstaand "voor wie" is ook in onze stad van toepassing

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Vitaal houden van onze stad is een voortdurende opgave waar alle bewoners belang bij hebben.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Een vitale binnenstad is een pluspunt voor de gehele stad Wijk bij Duurstede.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
Lidmaatschap € 500,- per jaar

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 500,-

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee

 

Aanvullende opmerkingen
Gaarne lichten wij toe wat dit lidmaatschap voor onze stad kan betekenen. Ook is al veel informatie te vinden op de website van de stichting. www.dnws.nl Ter versterking van onze acties ideeen en plannen , onze stad Vitaal te houden zouden wij graag gebruik willen maken van het kenniscentrum van DNWS.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design