homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeIn Between Café

In Between Café

(Co-) financiering van de opzet van een nieuw In Between Café via de stichting In Between Café voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor meer informatie zie de bijlagen Projectplan en Projectbegroting.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project? -
Baat bij het In Between Café hebben werk- en opdrachtzoekenden.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Effecten In Between Café: De belangrijkste effecten van het In Between Café zijn samen te vatten onder: Sociale cohesie/ participatie Caféhouders en deelnemers worden actief in de wijk door het organiseren van en deelnemen aan de bijeenkomsten; deelnemers worden met elkaar in contact gebracht; deelnemers worden gestimuleerd om zelf actie te nemen door bijvoorbeeld een workshop te geven of een buddy-groep te vormen. verbeterd gevoel van welbevinden en zelfvertrouwen: deelnemers ervaren weer waar hun kracht zit. Werk & Inkomen Versterkte sollicitatievaardigheden: deelnemers krijgen handvatten (zowel praktisch als persoonlijk) bij het sollicitatieproces. Dit betekent dat ze bij sollicitaties of het werven van opdrachten meer zelfvertrouwen uitstralen, Economisch innovatie: vanuit de deelnemers worden diverse economisch gerelateerde activiteiten ondernomen, bijvoorbeeld: meewerken aan een ondernemersmarkt, het starten van een gezamenlijk bedrijf; stimulering lokale economie: door lokale ondernemers te betrekken bij In Between Cafés komt er economisch verkeer op gang. Lokale zelfstandigen dragen als workshopleiders bij aan de In Between Cafés, waarmee zij hun bekendheid kunnen vergroten.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Het In Between Café zich lijkt te richten op werk, zijn de belangrijkste effecten het welbevinden van de deelnemers, waardoor zij meer met elkaar verbinden. De sociale cohesie in een woonkern neemt toe op het moment dat een In Between Café actief is. Onze deelnemers komen uit diverse geledingen van de gemeenschap en treffen elkaar live op basis van hun “In Between”-situatie In Between Café vult deels de leegte op die door de digitalisering van het UWV is ontstaan met instemming van het UWV zelf.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 23,658.90

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 3,500.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Beoogde financiers:
Gemeente € 4,500,-
Rotary Wijk Bij Duurstede € 1,000,-
St. De Nieuwe Schakel € 3,000,-
Caféhoudersteam € 9,562,-
Korting huur locatie € 2,200,-

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design