homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeHeropening WC De Heul

Heropening WC De Heul

De plofkraak van 27 januari jl. heeft alle bedrijven deze dag hun deuren doen sluiten. De financiele gevolgen zijn groot en worden deels of niet gedekt door de verzekering. Winkelcentrum De Heul moet nu haar klanten weer terugwinnen en zij doen dat het een feestelijke heropening op zaterdag 17 februari. Het project HEROPENING WINKELCENTRUM DE HEUL moet daarvoor zorgen. De activiteiten bestaan uit muzikale optredens en voor de kinderen een gratis suikerspin. Reclame is gemaakt d.m.v. de krant, Facebook en bill-boards en flyers.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
De winkeliers hebben hier hun belang liggen. Voor de woonwijk en de bewoners is het van groot belang dat zij, op korte afstand, weer hun boodschappen kunnen doen.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Voor de bewoners betekent de heropening dat de normale situatie voor hen weer terug is en het winkelcentrum weer leeft in hun midden.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Wijk bij Duurstede heeft nu weer, zoals beoogt in meerdere rapporten, de beschikking over drie volwaardige winkelcentra.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 1.971,00. In de begroting leest u de bestedingsdoelen.

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 1.971,00.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend? -
Neen.

Aanvullende opmerkingen
De aanleiding tot en de oorzaak van dit project was niet te voorspellen. Dit kon onmogelijk worden opgenomen in de begroting van het WC De Heul. De gemaakte kosten drukken zwaar op de exploitatie van de winkeliersvereniging die uit negen leden bestaat. Reden om volledige vergoeding te vragen aan het ondernemersfonds.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design