homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeBoom op De Markt

Boom op De Markt

Vanuit de gedachte om de Markt ook in de toekomst nòg levendiger en aantrekkelijker te maken is er samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen toegewerkt naar een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de Markt. In het taakstellend budget zat het herstraten van de Markt, het snoeien van de bestaande platanen op de Markt, nieuwe fietsvoorzieningen en nieuwe banken. Daarbij is er tegelijkertijd ook een wensenlijstje overgebleven. Bovenaan dit lijstje staat de aanplant van de opvolgboom op het kerkplein met boombank en verlichting (van de boom). Uit recentelijk onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige kastanje op het kerkplein voor nu kan blijven staan. Gezien de leeftijd en de staat van de boom (kastanjebloedingsziekte) zal de boom wellicht nog even mee kunnen, maar er is geen enkele garantie. Daarom willen we alvast een opvolgboom aanplanten. Deze kan dan groeien zodat de boom op termijn wat meer body heeft. Een opvolgboom aanplanten op de Markt is een sterke wens vanuit de betrokken groep en draagt bij aan het unieke karakter en de identiteit van de Markt. Ook denken wij dat dit het juiste moment is om de boom aan te planten gezien de herinrichting. Qua type boom denken we aan een Linde. De Linde is een mooie klassieke boom met een hoge natuurwaarde en die in de zomeravonden heerlijk geurt. Een statige boom die past bij een markant plein. De boom is ook geschikt voor de groeiplaats kan zeer oud worden en wordt uiteindelijk een grote monumentale boom.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?  • Door een aantrekkelijke Binnenstad te creëren trek je meer toeristen naar de binnenstad. Dit heeft een positief (financieel) effect op bijvoorbeeld winkeliers.

 

  • De boom en boombank geven een meerwaarde aan bezoekers en bewoners van de binnenstad 

 

  • Je creëert een aangenaam verblijfsgebied op het kerkplein. Het zorgt voor verkoeling in de zomer en dient als rustplaats. Daarnaast past dit prima binnen de ontwerpmotieven die zijn opgesteld voor de realisatie van het schetsontwerp:

    • De Markt is een aangenaam verblijfsgebied;

    • De Markt is representatief en geeft uitdrukking aan de kwaliteit en het historische karakter van Wijk;

    • De Markt geeft ruimte en aanleidingen voor activiteiten en ontmoetingen;

    • De inrichting ondersteunt het functioneren van bedrijven, voorzieningen en het wonen aan de Markt.
Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?  • Je creëert een aangenaam verblijfsgebied, verkoeling, rustplek.

 

  • Het kerkplein en de markt krijgen een aantrekkelijker beeld. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en esthetische waarde van het gebied.

 

  • Een groene omgeving draagt bij aan de leefbaarheid.

 

  • Het verhoogt de belevingswaarde.Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De Markt is van ons allemaal. Iedereen heeft baat bij een goede leefbaarheid van de Markt met de directe bewoners en winkeliers in het bijzonder. Zie ook punt 2 en 3.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 25.000,- (zie hieronder)

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
De aanvraag is € 20.0000 voor het aanplanten van een opvolgboom met boombank en € 5.000 voor verlichting van de boom.

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee

 

Aanvullende opmerkingen
Circa € 20.000 voor de boom met boombank en € 5.000 voor verlichting. Hierin zijn kosten opgenomen voor:  • Het afgraven (2 5 kuub);

 

  • Archeologie;

 

  • Groeiplaatsverbetering ; 

 

  • Leveren en aanplanten van een opvolgboom;

 

  • De boombank;

 

  • Verlichting van de boomKlik hier voor een sfeerimpressie.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design