homedeelgebiedenWijk bij DuurstedeBonifactiusdag 28 mei 2016

Bonifactiusdag 28 mei 2016

In 2016 is het 1300 jaar geleden dat de monnik Bonifatius voor het eerst vanuit Engeland naar het vasteland van Europa kwam. Zijn eerste reis ging naar Dorestad. Bonifatius is van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van kerk en samenleving in West-Europa. Daarom meent de stichting dat het goed is dat er ook in Wijk bij Duurstede aandacht komt voor het leven en het werk van Bonifatius. Immers hij kwam in Dorestad (Wijk bij Duurstede) aan land! De Stichting Bonifatius-Dorestad is volop bezig met de voorbereidingen voor de startbijeenkomst op 28 mei. Voor het monument is inmiddels geld beschikbaar en / of toegezegd. Voor uitvoering van het totale programma heeft de stichting op dit moment echter nog geen middelen.

Wat wil de stichting bereiken: de aandacht voor leven en werk van Bonifatius door onder andere:

- een herdenking in de Grote Kerk ( op 28 mei)
- de uitgifte van een boek, ( verschijnt op 28 mei)
- het inrichten van een tentoonstelling en materiaal voor kinderen in het Museum,
- het plaatsen van een blijvend monument (een plaquette aan de zijbeuk van de kerk)

De Stichting vraagt aan het Ondernemerfonds een bijdrage aan de nog openstaande post van € 3.355,-.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design