homedeelgebiedenSport- en onderwijsVervanging verlichting sporthal 1

Vervanging verlichting sporthal 1

Conform het meerjaren onderhoudsplan stond vervanging van de verlichting in sporthal 1 gepland in 2017. Gezien de positieve ontwikkelingen met betrekking tot led verlichting ontstond de wens om deze verlichting duurzaam te vervangen. Voornamelijk door goed onderhoud hebben we de levensduur van de huidige verlichting weten te verlengen waardoor we in 2019 een vele malen duurzamere investering hebben kunnen doen, namelijk door led verlichting toe te passen.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Stichting Wijksport heeft baat bij dit project omdat de energielasten zullen dalen door het gebruik van duurzame ledverlichting. Aangezien Stichting Wijksport geen winstoogmerk heeft zullen ook de gebruikers (en in het bijzonder de sportverenigingen) van het sportcomplex baat bij dit project. Immers: alle besparingen voor Stichting Wijksport zullen terugvloeien in de organisatie en ten goede komen van de gebruikers. Daarnaast streven wij ernaar daar waar mogelijk lokaal ondernemerschap te stimuleren. De Firma Claus van der Velden, gevestigd in Wijk bij Duurstede, heeft van ons de opdracht gegund gekregen om de werkzaamheden uit te voeren.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Stichting Wijksport heeft als doel zoveel mensen laten bewegen. De meeste gebruikers zijn woonachting in Wijk bij Duurstede en sporten op het sportcomplex via een vereniging. Door de besparing die Stichting Wijksport zal realiseren door het gebruik van ledverlichting zijn wij in staat om verhogingen van gebruikersvergoedingen aanzienlijk te beperken. Dit zal verenigingen de gelegenheid geven om contributies niet of nauwelijks te verhogen. De sportende inwoner van Wijk bij Duurstede is dus gebaat bij dit project. En gelukkig zijn dat er duizenden!

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft het doel om klimaatneutraal te worden. Door deze investering draagt Stichting Wijksport wederom een steentje bij aan de alghele verduurzaming van de gemeente. Naast de zonnepanelen die al op onze daken liggen is het conform MJOP vervangen van verlichting voor led verlichting een mooie volgende stap in dit proces.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De kosten voor de gehele investering bedragen € 36.263

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Wij vragen een bijdrage van € 12.087

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Op dit moment nog niet, maar de intentie is om een subsidie aan te vragen conform de BOSA regeling. Het aangevraagde subsidiebedrag zal daar ook € 12.087 bedragen.

 

Aanvullende opmerkingen
We realiseren ons goed dat verduurzaming een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarom hechten we er waarde aan om aan te geven dat we deze investering dermate belangrijk vinden dat we daar binnen de organisatie andere zaken een lagere prioriteit geven. Zoals al eerder genoemd is het totale investeringsbedrag € 36.263, waarbij wij 33% financieren vanuit eigen middelen, 33% subsidie aanvragen conform de BOSA regeling en 33% bij het ondernemersfonds.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design