homedeelgebiedenSport- en onderwijsWijk bij Graffiti

Wijk bij Graffiti

‘Wijk bij Graffiti’ is een project dat begin 2017 door Cultuurcoach Sanne Heymann is geïntroduceerd bij Stichting Binding Jongerenwerk. In het kader van het jaarlijks cultureel aanbod wordt ieder jaar gezocht naar nieuwe en vernieuwende projecten voor het basisonderwijs, waarbij leerlingen in aanraking komen met hun eigen culturele omgeving. Jaarlijks wordt voor 2 bouwgroepen een project ontwikkeld dat aansluit bij de kennis, interesses en belevingswereld van de leerlingen. Tijdens ‘Wijk bij Graffiti’ gaan de leerlingen aan de ene kant in verschillende fases aan de slag met graffiti, oftewel street-art. Ze krijgen eerst een stukje geschiedenis en achtergrond mee, zodat ze weten waar deze kunstvorm vandaan komt en wat de achterliggende gedachte is. Daarna gaan ze aan de slag met schetsen. Deze schetsen worden omgezet tot één passend beeld. Dit beeld wordt vervolgens aangebracht op een muur, waarna de kinderen het met echte graffiti spuitbussen mogen omtoveren tot een kunstwerk. Dit alles onder leiding van Straatkapers Graffiti Collectief (www.straatkapers.nl). Wat echter een belangrijke toevoeging aan dit project is, is dat er niet zomaar wordt gewerkt aan een kunstwerk, maar aan een ‘community art’ project dat gaat over de plaats waar de leerlingen wonen: Wijk bij Duurstede. En wie aan Wijk bij Duurstede denkt, die denkt aan Vikingen. De leerlingen gaan dus gezamenlijk aan de slag met een kunstwerk rondom dit thema en het uiteindelijke ontwerp zal levensgroot op de muren van de (voormalige) Vikinghal worden aangebracht. Door 2 elementen (praktische aanpak en culturele invulling) aan elkaar te koppelen maakt dat het project niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden een bijdrage levert aan de leerlingen, maar er ook voor zorgt dat er een bijdrage wordt geleverd aan de culturele omgeving. De Vikinghal is op dit moment een verlaten plek met een negatieve uitstraling. Het is vervallen en geen fijne plek om te zijn. Door dit gebouw door middel van kunst weer tot leven te wekken, geef je het gebouw als het ware weer terug aan de maatschappij. Door de boodschap op dat gebouw óók nog eens letterlijk aan de geschiedenis van Wijk bij Duurstede te koppelen, gaat deze plek nog meer leven en kan door middel van dit project een vervallen gebouw weer een plek worden om trots op te zijn.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project? 
‘Wijk bij Graffiti’ is een co-creatie kunstproject met leerlingen van groep 7-8 van het basisonderwijs in Wijk bij Duurstede. De doelstellingen van dit project zijn als volgt: Hoofddoel Kunst- en cultuurparticipatie in de eigen culturele omgeving bevorderen bij leerlingen van groep7-8 door middel van straatkunst en co-creatie. Subdoelen • Leerlingen meer leren over graffiti/straatkunst (herkomst, doel, vormen etc.) • Leerlingen in aanraking brengen met en betrekken bij hun eigen culturele omgeving • Leerlingen een stukje geschiedenis bijbrengen over Wijk bij Duurstede • Leerlingen laten nadenken over hun eigen geschiedenis en culturele omgeving en dit creatief tot uiting laten komen • De mogelijkheid bieden de leerlingen een standpunt over een bepaald onderwerp in te laten nemen en dit standpunt ook met beelden te kunnen ‘verwoorden’ • Leerlingen een bijdrage laten leveren aan hun eigen culturele omgeving • Een positieve bijdrage aan Wijk bij Duurstede leveren door van een lelijke plek weer een (tijdelijke) plek van betekenis te maken • Leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen onderling en aan elkaar verbinden • Wijkenaren aan elkaar verbinden door ze samen te laten komen op een plek waar ze trots op kunnen zijn • Leerlingen trots laten zijn op de plek waar ze wonen

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Co-creatie ‘Wijk bij Graffiti’ is een co-creatie project dat leerlingen door middel van straatkunst letterlijk aan hun eigen culturele omgeving bindt. De kracht van co-creatie ligt in samenwerken. Door samen te doen, samen iets te ontwikkelen en samen tot iets te komen, betrek je leerlingen bij dat wat ze leren. Ze krijgen geen les, maar ze maken deel uit van de les. En precies daardoor gaat de lesstof leven. Een vak is opeens geen vak meer, maar een onderdeel van een project. Theorie en praktijk worden samengebracht, waardoor lesstof ineens veel meer blijkt te zijn dan een module uit een boek. Dat graffiti met name geschikt is voor co-creatie sessies, dat komt door het creatieve aspect. Het feit dat theorie omgezet wordt in beeld, maakt dat niet alleen lessen maar ook muren tot leven komen. Zowel leerlingen als leerkrachten maken samen deel uit van het kunstwerk. De aantrekkingskracht om samen iets te maken werkt aanstekelijk en schept een band die vaak niet eerder aanwezig was.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
‘Wijk bij Graffiti’ is een initiatief van Sanne Heymann (Cultuurcoach Wijk bij Duurstede) dat in samenwerking met Stichting Binding Jongerenwerk, Straatkapers Graffiti Collectief en de Gemeente Wijk bij Duurstede wordt uitgevoerd. De eerste insteek van het project is het bereiken van leerlingen en dus samenwerking met het basisonderwijs. Daarnaast zal echter ook gekeken worden hoe dit project breder getrokken kan worden bij de rest van de Wijkenaren en dan met name de directe omwonenden van de Vikinghal en de oorspronkelijke kunstenaars van het kunstwerk op dit gebouw. Dit willen we doen door naast het scholenproject ook een zogenaamde ‘graffiti-jam’ te organiseren. Tijdens deze jam zullen graffitikunstenaars en de kunstenaars van de Vikinghal samenkomen om de bovenverdieping van de hal onder handen te nemen en het kunstwerk dat gestart is door de leerlingen helemaal af te maken. Inwoners van Wijk en buurtbewoners van de Vikinghal kunnen hier input voor leveren, waardoor de Vikinghal letterlijk weer een plek van hen wordt en een plek waar ze trots op kunnen zijn.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, op dit moment is een aanvraag ingediend bij het Cultuurfonds van Wijk bij Duurstede, daarnaast zijn we nog aan het kijken naar andere mogelijke aanvullende bronnen. Tevens moet vermeld worden dat van het bedrag van € 8.780,-, € 1 098,- door bijdrage van de scholen wordt gefinancierd (zij betalen  €2,50 per leerling voor dit project). Daarnaast wordt zowel vanuit het budget van de Cultuurcoach als vanuit Stichting Binding een bijdrage gedaan van € 500,- 

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design