homedeelgebiedenSport- en onderwijsVervanging verwarmingsinstallaties en boilers Sportvereniging Cothen

Vervanging verwarmingsinstallaties en boilers Sportvereniging Cothen

Nu de sporthal 30 jaar intensief wordt gebruikt is renovatie van het dak vereist en is vervanging van de verwarmingsinstallatie en boilers voor de douches noodzakelijk. Deze werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met de al langer levende wens tot plaatsing van zonnepanelen om te besparen op de elektriciteitskosten. Voor de plaatsing van zonnecollectoren en zonnepanelen doen wij beroep op een bijdrage van het ondernemingsfonds.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Als beheersstichting hebben wij baat bij besparingen van de kosten van gas en elektriciteit. Bovendien past het bij onze wens aan duurzaam beheer van de gemeenschapsvoorziening. De gebruikers van onze accommodatie (bewegingsonderwijs en sportverenigingen) zullen door deze besparingen in onze exploitatie minder snel met tariefsverhogingen worden geconfronteerd. En deze voorzieningen passen in het overheidsbeleid , ook van onze gemeente.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Onze hoofdgebruikers zijn de inwoners van Cothen en zijn gebaat bij onze besparingen, onder andere door het beperken van contributieverhogingen van onze verenigingen. Bovendien geven we mede richting aan duurzaam energiegebruik in ons dorp.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Sporthal De Rijnsloot is een belangrijke sportaccommodatie in de gemeente en een meer duurzame energievoorziening van de hal is een belangrijke bijdrage aan de wens om gemeente Wijk bij Duurstede klimaatneutraal te maken.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
Voor de plaatsing van de zonnepanelen en zonnecollectoren is totaal € 66.155,-vereist.

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Na aftrek van een nog onzekere EDS-subsidie moet bijna € 50.000,- uit eigen middelen komen; wij hopen op een bijdrage van € 18.000,-

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Zoals gemeld is een aanvraag in het kader van de subsidieregeling Energiebesparing Sportaccommodaties in voorbereiding. We reken er op dat de in de regeling genoemde mogelijke bijdrage van 15% in de kosten van materiaal wordt gehonoreerd.

Aanvullende opmerkingen
In de meerjarenbegroting Groot onderhoud was rekening gehouden met de vervanging van de cv-installatie en heaters. De extra investeringskosten verbonden aan de zonneboilers en de plaatsing van de zonnepanelen waren daar niet in mee genomen. Vandaar het beroep op het Ondernemingsfonds. Apart vermelden wij dat wij zoals gebruikelijk uitv oering in handen geven van lokale ondernemers: en wel Loodgietersbedrijf Rob Balk en Volt 4 U

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design