homedeelgebiedenSport- en onderwijsMaatschappelijke stage Revius

Maatschappelijke stage Revius

Revius Wijk vraagt ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds voor de organisatie van de Maatschappelijke Stage (hierna te noemen MAS) voor de eerste- en tweedejaars leerlingen van Revius Wijk. Via dit (van oorsprong landelijk) initiatief binnen het onderwijs maken leerlingen binnen en buiten school kennis met vrijwilligerswerk via een stage binnen het onderwijsprogramma van de school.
De eerstejaars leerlingen maken onder de noemer Jeugd van Tegenwoordig kennis met vrijwilligerswerk via een tiental projecten die zich binnen 1 specifieke week van het schooljaar concentreren.
De tweedejaars leerlingen nemen deel aan een stage van 20 uur.
Binnen school wordt via mentorlessen en lessen economie aandacht aan het project besteed, buiten school via vrijwilligerswerk bij non-profit organisaties of binnen het maatschappelijk project van een bedrijf waarbij geen sprake is van een winstoogmerk (maatschappelijk betrokken ondernemerschap). De door de tweedejaars opgedane ervaringen zijn in het schooljaar 2016-2017 gepresenteerd tijdens de beurs Wijk in Bedrijf.

De MAS creëert een win-winsituatie voor leerlingen, school, gemeente, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties e.d. omdat de leerling ervaart wat het betekent om iets voor een ander te doen en nieuwe mensen ontmoet, de vrijwilligersorganisatie kan voordeel halen uit de frisse blik en creativiteit van jongeren (leerlingen zijn een extra potentieel aan vrijwilligers), de samenleving heeft baat bij (jonge) mensen die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen wereld heen te kijken en het normaal vinden om belangeloos iets voor iemand te doen.

De begrootte kosten voor dit project:
Er zijn sinds 1 januari 2015 geen subsidiegelden meer beschikbaar vanuit de overheid. De kosten voor de MAS bestaan uit twee belangrijke componenten, t.w. de inzet vanuit Stichting Binding bij de organisatie van zowel de eerste- als tweedejaars activiteiten, hiervoor ontvangt Revius Wijk jaarlijks een factuur van Stichting Binding. De kosten voor schooljaar 2016-2017 bedroegen in totaal 11.450,00 euro (10.200,00 voor de tweedejaars- en 1.250,00 voor de eerstejaarsactiviteiten).
Hiernaast bedragen de kosten van inzet door de school zelf naar schatting 500 uur aan inzet van betrokken docenten/mentoren en ondersteunend personeel. Revius Wijk is bereid deze uren zelf te investeren vanwege het belang van de MAS. Ook bij de ondersteuningsaanvraag voor de MAS aan het Ondernemersfonds voor schooljaar 2015-2016 is geen ondersteuning voor de personele inzet gedaan. Revius Wijk doet slechts een aanvraag voor het deel van de kosten dat Stichting Binding in rekening brengt voor de organisatie van de MAS, t.w. voor het totaalbedrag van 11.450,00 euro.
Er is voor dit project niet bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design