homedeelgebiedenSport- en onderwijsHealthy moves

Healthy moves

Steeds meer jongeren kunnen de hectiek en druk van de huidige complexe samenleving niet meer aan en vallen buiten de boot. Dit maakt dat er bovengemiddeld veel jongeren uitvallen en met psychische problemen kampen. Het aantal jongeren (12-25 jaar) dat psychisch ongezond is steeg de afgelopen 10 jaar van 7% naar 8% (RIVM, 2019). Uit de GGD gezondheidsmonitor 2019 voor de jeugd (14 en 17 jaar) blijkt ook dat het risico op matige tot ernstige psychosociale problemen bij jongeren in de gemeente toeneemt (van 23% in 2015 naar 29% in 2019). Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat maar liefst 47% van de jongeren uit Wijk bij Duurstede zich (zeer) vaak gestrest voelt. Sinds de transitie jeugdzorg moeten jongeren met psychische klachten bij de gemeente aankloppen. Vanuit eerstelijnszorg (o.a. de GGZ) en stichting Binding komt steeds meer de vraag of er sportaanbod is voor jongeren met psychische klachten. Op dit moment is er voor jongeren met deze klachten op het gebied van sport weinig tot geen aanbod in de gemeente. Het preventieve beweegprogramma  ‘Healty Moves’ (dat 28 september 2020 start) speelt in op de vraag om sport als middel in te zetten voor jongeren met psychische klachten.

Healty Moves
Healthy Moves is een samenwerking tussen Fit4All, Rene Sports en de buurtsportcoach/Running therapeut van stichting Wijksport. Voor de toeleiding van jongeren wordt de samenwerking gezocht met stichting Binding, Het Revius en de eerstelijnszorg in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het is een 100 dagen programma waar jongeren van 14-18 jaar (met psychische- en/of somatische klachten) 12 weken lang, drie keer in de week (60 minuten) op een lage intensiteit (50% - 70% van de HR max) sporten. Jongeren doen twee keer in de week aan Runningtherapie (of sportief wandelen als hardlopen nog niet haalbaar is) en één keer in de week aan kickboksen. Het programma start met een intake en inspanningstest (voormeting) en voor iedere deelnemer wordt er een trainingsschema op maat gemaakt. Ook wordt er een informatiemoment voor jongeren en ouders/verzorgers georganiseerd waar uitleg over het programma wordt gegeven. Halverwege het programma is er een tussenmeting en aan het einde een nameting. Op deze manier wordt er op groeps- en individueel niveau gemonitord om de effectiviteit van het programma te kunnen aantonen en waar nodig kan er gedurende het programma worden bijgesteld. Na 8 weken lopen de jongeren één keer in de week zelf of met elkaar zonder trainer om het zelfsporten te stimuleren. Door sport als middel in te zetten om lichaam en geest weer in balans te brengen en waarbij de lichamelijke conditie toeneemt en het lichaam in een toestand van herstel en rust komt (activering van het parasympatische zenuwstelsel), is het de verwachting dat klachten afnemen en het welbevinden toeneemt. Er is vrijwel geen psychische stoornis te bedenken waarbij bewegen geen nuttige bijdrage kan leveren aan een behandeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat 2 a 3 keer per week gedurende 30 tot 60 minuten op een lage hartslag lopen (50% - 70% van de maximale hartslag) een gunstig effect heet op ons brein (TNO publicatie, 16 november 2017).

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
In eerste instantie hebben jongeren die aan het programma deelnemen en hun ouders/verzorgers  baat bij Healthy Moves. Door subsidie en cofinanciering kunnen we de kosten van Healthy Moves voor de deelnemers laag houden. In tweede instantie is het door de preventieve werking van het beweegprogramma aannemelijk dat de deelnemers lekkerder in hun vel komen te zitten, hierdoor minder gebruik maken van de zorg en dit een directe impact heeft op de besparing van de (gemeentelijke) zorgkosten. Om de bekendheid van het project te vergroten, wordt er gewerkt met onze vaste lokale partner: Den Hoed.        

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied? *
Healthy Moves is voor alle jongeren met psychische en/of somatische klachten uit de gemeente Wijk bij Duurstede (geen deelgebied). Het programma heeft een positieve invloed op het imago van stichting Wijksport.    

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel? *
Dat het beweegprogramma Healthy Moves een oplossing biedt voor (het aantal groeiende) jongeren met psychische en/of somatische klachten en hun ouders, zorgprofessionals die het aantal jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar zien groeien en nu naar een preventief beweegprogramma kunnen doorverwijzen. Door de preventieve werking van het beweegprogramma draagt het bij aan verlaging van de gemeentelijke zorgkosten.     
€ 150 eigen bijdrage en de aanvullende kosten vanuit subsidies gefinancierd.

Wat zijn de begrote kosten voor dit project?
€ 20.710,00

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 2.348,00

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, dit is gedaan bij de gemeente Wijk bij Duurstede (€  1.000) en bij het fonds van het Sportakkoord (€ 2.000). Daarnaast zorgen de betrokken partijen voor een totale cofinanciering van: € 13.862,00. Vanuit deelnemersgelden verwachten wij: € 1.500,00  

Aanvullende opmerkingen
Healthy Moves draait 100 dagen lang in het najaar 2020 en het voorjaar 2021.

Klik hier voor de begroting.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design