homedeelgebiedenSport- en onderwijsCreatieve hulp bij culturele overgang

Creatieve hulp bij culturele overgang

’t Anker, een brede basisschool in Wijk bij Duurstede, heeft veel kinderen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Deze kinderen krijgen speciale aandacht van extra leerkrachten. De school vindt het een welkom idee om daarnaast aan deze kinderen een creatief aanbod te bieden, gericht op kennis van eigen en Nederlandse cultuur. We vinden het logisch dat ook Nederlandse kinderen deelnemen. Zo werken we aan een beter begrip tussen de kinderen onderling en kennis van elkaars levensverhaal.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
De kinderen met een niet Nederlandse culturele achtergrond hebben baat. Het gaat om kinderen van b.v. Poolse werknemers en om vluchtelingen kinderen.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
We merken dat de doelgroep moeilijk aansluiting vindt bij leeftijdgenootjes. Dit door taalproblemen en wederzijds onbegrip. Door vóór de pubertijd aandacht hieraan te besteden hopen we minder probleemgevallen te krijgen.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Hierdoor heeft uiteindelijk de Wijkse samenleving als geheel baat. Hiertoe proberen we het aanbod op meer scholen in te zetten door structurele financiering via het Provincie fonds, beheert door Kunst Centraal.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 1490,-

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 450,-

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ronde 1 ronde 2 totaal max Cultuurfonds gemeente € 500 + € 450 € 950 Wijkse Stichting € 450 + € 430 € 880 Ondernemersfonds € 450 + € 430 € 880 Eigen bijdrag Wijks Atelier uit reserve € 90 + € 90 € 180

 

Aanvullende opmerkingen 
Indien succesvol zal dit project éénmaal worden herhaald in voorjaar 2019. Er zal dan opnieuw een beroep gedaan worden op uw steun. We vragen nu financiële steun voor de eerste ronde van 10 lessen.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design