homenieuwsWijk bij Graffiti

Begin 2017 is het project ’Wijk bij Graffiti’ door toenmalig cultuurcoach Sanne Heymann geïntroduceerd bij Stichting Binding Jongerenwerk. Zij hebben subsidie gekregen voor dit project via het Cultuurfonds.en het Ondernemersfonds

Het is een project voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen dat door middel van co-creatie leerlingen aan hun eigen culturele omgeving bindt door gebruik van straatkunst (street art). Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk tot 1 kunstwerk te komen, dat levensgroot op de muren van de (voormalige) Vikinghal wordt aangebracht. De leerlingen maken dit kunstwerk eerst zelf en het wordt door Straatkapers Graffiti Collectief tot 1 geheel verwerkt.

Het project Wijk bij Graffiti bestaat uit drie lessen in de klas over de geschiedenis van street art en de voorbereiding voor het kunstwerk op de Vikinghal. Scholen leveren definitieve schetsen aan en deze schetsen zijn het uitgangspunt voor het kunstwerk op de Vikinghal.

15 mei jl. startten de eerste scholen met het project. In totaal namen ruim 400 leerlingen deel. Eerst was er uitleg over de werking van de spuitbussen en een demonstratie van de verschillende technieken. Nadat de klas in groepjes was verdeeld kon een groep achter de hoge groenvoorziening voor de vikinghal beginnen met inkleuren van het “voorgetekende” kunstwerk. Donderdag 17 mei gingen de scholen verder met het kunstwerk en zondag 20 mei maakten de Straatkapers er een totaalbeeld van tijdens de Graffiti Jam. 

Deelnemende basisscholen:

Carolusschool
De Regenboog
Windroos
De Toermalijn
De Werkschuit[
De Wegwijzer
Het Palet
De Driehoek[
De Horn

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design