homedeelgebiedenWarmtenet Wijk bij Duurstede

Warmtenet Wijk bij Duurstede

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een Warmtenet in Wijk bij Duurstede.
Omdat het verduurzamen van de energievoorziening en in het bijzonder het vervangen van het aardgas een flinke opgave is, waarvoor veel kennis en kunde noodzakelijk is en bovendien een lange doorlooptijd en kapitaalintensief is, besloten wij tot het oprichten van een Werkgroep Warmtenet Wijk bij Duurstede (WWWbD). Op de achtergrond speelden de volgende ontwikkelingen mee, zoals restwarmte op het industrieterrein, de aanleg van een nieuwbouwwijk, de bouw van een biovergister, de studie naar een zwembad, de aanwezigheid van een rioolwaterzuivering, de aanwezigheid van twee rivieren, de aanwezigheid van grotere wooncomplexen (E&E Gasthuis, flats). De doelstelling van de werkgroep is om bij te dragen aan de verduurzaming van Wijk bij Duurstede door inzichtelijk te maken in hoeverre een warmtenet in haalbaar is. De werkgroep heeft geen formele status, maar informeert de beleidsambtenaar duurzaamheid die op zijn beurt weer sturing kan geven vanuit de gemeente. Incidenteel is er overleg met de wethouder. Van vergaderingen worden agenda’s en verslagen gemaakt die ook met de gemeente worden gedeeld. Om de mogelijkheden nauwkeurig te bepalen moet een studie gedaan worden. Hiertoe heeft WWWbD een offerte gevraagd aan Balance, die het door Alliander ontwikkelde programma HEAT gebruikt. Deze offerte is in de bijlage opgenomen.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Ondernemers in Wijk bij Duurstede binnen en buiten het bedrijventerrein: Commercieel vastgoed met name winkels, horeca en dienstverlening (utiliteitsbouw/ kantoren), scholen en sportaccommodaties. Met name in en rond het centrum “D” maar ook “G” waar een (ver)nieuw(d) winkelcentrum komt (zie bijlage). Dit vastgoed zal als potentiële afnemers (aansluiten op warmtenet als alternatief voor het aardgasgebruik) in het onderzoek worden meegenomen. De ondernemers in het buitengebied: De Biogas productie (vergister) kan goed als directe (biogas) of indirecte warmte (BioWKK levert electriciteit electra + warmte) bron worden ingezet. Maar ook de restwarmte uit de (fruit)koelhuizen is mogelijk als bron inzetbaar. Beide zullen nadrukkelijk in het onderzoek als mogelijke bronnen worden onderzocht. Een derde mogelijk belang is voor de installatie- en aannemersbedrijven die in het leveren van onderdelen van het Warmtenet en mix met bijvoorbeeld zonnepanelen een rol willen en kunnen spelen (lokaal aanbesteden). Er is dus een aanwijsbaar belang voor ondernemers in en rond Wijk bij Duurstede bij dit onderzoek. Zij zullen als stakeholders ook zeker meegenomen worden in de zoektocht naar een haalbare businesscase voor iedereen.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Alle inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zullen op den duur de mogelijkheid krijgen om zich bij het warmtenet aan te sluiten.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Zie beide antwoorden hierboven. 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, bij de gemeente Wijk bij Duurstede; zij dragen € 8.750,- bij. Daarnaast is er een verzoek ingediend bij de Rabobank voor een bijdrage.

Aanvullende opmerkingen.
De studie gaat zo spoedig mogelijk van start.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design