homedeelgebiedenVerbonden in de buurt

Verbonden in de buurt

Het initiatief "Verbonden in de buurt - aanpak tegen eenzaamheid" heeft als doel om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Dit doen we door mensen met elkaar te verbinden. Met persoonlijke aandacht en begeleiding van speciaal opgeleide vrijwilligers en professionals werken buurtteams aan het signaleren, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Mede door samenwerking met bestaande maatschappelijke organisaties en verenigingen, wordt een breed netwerk gecreëerd, waarin alle mensen een plek krijgen om mee te doen in de samenleving en zich verbonden te voelen!

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Het initiatief is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede, ongeacht hun leeftijd of achtergrond. In eerste instantie zal gestart worden met de leeftijdsgroep 75+, omdat hier de eenzaamheid het grootst is. Zodra het netwerk van buurtteams staat zal dit verder worden uitgebreid, zodat uiteindelijk alle inwoners van Wijk bij Duurstede die te maken hebben met eenzaamheid geholpen / betrokken kunnen worden.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Door het project wordt eenzaamheid teruggedrongen en voorkomen. Daardoor ontstaan er betrokken wijken waar mensen zich verbonden voelen en in staat gesteld worden om weer mee te doen!

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Het project wordt een grote extra impuls aan het al bestaande Welzijn op Recept concept. De professional die daar actief is, werkt nu in zijn eentje, maar zal door het opzetten van Buurtteams veel meer armslag krijgen. Die armslag organiseren we dus dicht bij de inwoner! Verder sluiten we dus aan bij alles wat er al is. Er zijn al activiteiten, maar deze zijn voor veel eenzamen nog ver weg. Middels een persoonlijke aanpak in hun eigen buurt, verwachten we veel meer eenzamen te vinden en met ze in gesprek te komen. Dat gesprek wordt maatwerk en hopelijk kunnen bestaande activiteiten als oplossing gevonden worden, Maar waar nodig zetten we ook nieuwe op! Voor een aantal buurten zoeken we verder de samenwerking met Woningbouwstichting. Dat omdat daar al interesse is om de leefbaarheid in een buurt te verbeteren. Omdat de woningbouwstichting in een aantal buurten veel huizen/woningen in de verhuur heeft, is dat een partij met veel contacten. Dit project kan dan de mankracht leveren om die contacten ook te verzilveren voor een betere buurt.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 47.400,-

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 2.000,-

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, o.a. bij gemeente Wijk bij Duurstede, Oranjefonds, Rabobank stimuleringsfonds etc.

 

Aanvullende opmerkingen
Met gemeente is gesproken over het door ontwikkelen van Welzijn op Recept: de professional in dit project zal verbonden worden aan het project, zodat er een professionele borging is voor zaken zoals intervisie/kennisverwerving voor vrijwilligers, er een aanspreekpunt voor de vrijwilligers is n dus continuïteit is. Zorgprofessionals vanuit bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en wijkverpleging gaan meedoen als signaleerders: zij komen al bij mensen thuis en hebben met de Buurtteams een extra schakel om mensen met problemen te helpen. Vrijwilligersorganisatie uit het Wijk Helpt netwerk gaan meedoen in de Buurtteams (zij gaan vrijwilligers/leden die ze hebben, vragen voor de Buurtteams). Vertegenwoordigers van dit netwerk zaten in de werkgroep, die we omvormen tot Adviesgroep/Meedenktank. Verder gaan we alle activiteiten die binnen de 35 organisaties (en elders) georganiseerd worden in één kalender brengen. Waar we nog hiaten in deze kalender vinden, gaan we met elkaar nieuwe activiteiten in de buurten opzetten. Waar kan gaan organisaties die een aanbod hebben rond maatjes ook meewerken. Denk hierbij aan het inzetten van bezoekdiensten van Zonnebloem of verschillende kerkgemeenschappen. Deze vrijwilligers werken op gemeentelijk niveau maar kunnen dus wel in een buurt worden ingezet. Het Wijk Helpt netwerk blijft dus op zowel bestuurlijk/overkoepelend niveau als in de uitvoer nadrukkelijk betrokken! Onderwijs en Sport gaan vooral in de uitvoer meedoen. Scholen staan nog in wijken waar verder geen centrale plek is. Na overleg zijn scholen akkoord om hun ruimte waar nodig in te zetten voor buurtactiviteiten. Datzelfde geldt voor sportaccommodaties, waarbij verenigingen ook gaan meedenken bij kleinschalige sportinitiatieven.

Klik hier voor nadere informatie.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design