homedeelgebiedenSportykids

Sportykids

Onderzoek van de GGD uit 2020 laat zien dat kinderen van 5-6 jaar (14%) en 10-11 jaar (20%) uit de gemeente Wijk bij Duurstede gemiddeld meer overgewicht (inclusief obesitas) hebben dan kinderen in de andere gemeenten uit de provincie. In de dorpskernen Cothen en Langbroek komt overgewicht het meeste voor. Onderzoek laat ook zien dat steeds minder kinderen buitenspelen en bewegen; de afgelopen 30 jaar is de motoriek van kinderen enorm is afgenomen. Bijna 30% van de kinderen valt motorisch door de mand en heeft een gebrekkige bewegingsvaardigheid en motoriek (MQ Scan, 2020). Met het naschoolse beweegprogramma ‘ SportyKids’ brengt de buurtsportcoach kinderen van groep 3 t/m 8 in beweging. Dit doet hij vanaf december 2021 elke maandag (Wijk bij Duurstede) en dinsdag (Cothen) na schooltijd in beweging en wordt de motorische ontwikkeling van kinderen door een divers aanbod aan bewegingsvormen verbeterd. Dit doet hij in samenwerking met de BSO’s, sportverenigingen, jongerewerkers en scholen. Het naschoolse beweegaanbod vindt om vier weken plaats op het schoolplein van een andere school waardoor meer kinderen bereikt worden. Alle kinderen mogen meedoen ook al zitten zij op een andere school. De Viking mascotte wordt op de scholen en andere activiteiten ingezet om promotie te maken voor het naschoolse aanbod en om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken om mee te doen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de MQ-scan. Met de MQ-scan worden er testen gedaan bij de kinderen om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Financieel gezien heeft niemand echt baat aan dit project. Wel hebben de kinderen en de basisscholen, BSO’s en sportverenigingen baat aan dit project, omdat de motorische ontwikkeling bevorderd wordt. Daarnaast heeft de buurtsportcoach baat bij dit project, omdat hij op deze manier alle kinderen van Wijk bij Duurstede en Cothen ziet en kinderen (met hun ouders) die nog niet bij een sportclub sporten hierbij kan doorgeleiden en ondersteunen (de buurtsportcoach is ook intermediair van het Sportfonds en heeft een signaalfunctie als bijv. blijkt dat gezinnen onvoldoende financiële draagkracht hebben om een sportclub te bekostigen. Ieder kind moet in onze gemeente kunnen sporten en dat kan!). Voor complexe situaties is er de samenwerking met de jongerenwerkers van Binding.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
SportyKids is vanuit de behoefte van de gemeente en basisscholen ontwikkeld. De gemeente wil zoveel mogelijk bewoners in beweging krijgen, daarnaast is het een meerwaarde voor de gemeente om inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling van kinderen in de gemeente. Ook scholen signaleren dat de motorische ontwikkeling van kinderen enorm is achteruitgegaan; steeds minder kinderen weten hoe zij op de juiste manier moeten vallen en lopen lichamelijk letsel op. De lockdowns hebben hier ook niet positief aan bijgedragen.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Door dit project te laten draaien wordt de motorische ontwikkeling van de kinderen bevorderd. Dit is voor de gemeente Wijk bij Duurstede belangrijk, omdat de sportparticipatie in de gemeente toe zal nemen door deelname aan dit project. Daarnaast is er ook de verwachting dat de motoriek van de kinderen verbetert.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 5.350,-

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 1.850,-

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, via subsidie van het Sportakkoord en uit eigen projectbudget.

 

Aanvullende opmerkingen klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design