homedeelgebiedenRegionaal netwerk 2022

Regionaal netwerk 2022

Het Regionaal Netwerk Event georganiseerd en gehost door de Ondernemers Kring Wijk bij Duurstede, te houden op 25 mei 2022. Bestemd voor ondernemers van vijf regionale ondernemersverenigingen (OKW, BHIK Bunnik, ZZO Zeist, Zakelijk Heuvelrug en BCB de Bilt). De ontmoeting met elkaar is een stimulans ter bevordering van regionale economie en het onderling ondernemen van bedrijven uit dezelfde regio. Dit event is een vervolg op het voor de eerste keer gehouden event in Bunnik (2019) alwaar 150 deelnemers aanwezig waren.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Dit event is een opsteker en stimulans voor de lokale economie, omdat alleen lokale ondernemers betrokken worden in de organisatie van het event: vormgeving, drukkerij, catering, accommodatie, technische ondersteuning, stadsgidsen, et cetera.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Voor bewoners is het leven in een vitale gemeente van belang voor hun welzijn en tevredenheid over wonen, werken en recreëren in Wijk bij Duurstede.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Naast stimulering van de lokale en regionale economie krijgt ook de bekendheid van Wijk bij Duurstede een boost. Toerisme wordt hierdoor indirect bevorderd. Wanneer er regionaal meer onderling zaken worden gedaan heeft dit ook effect op de verlaging van de CO2 uitstoot. Dit is een neveneffect dat in deze tijd een serieus argument is geworden voor regionaal zakendoen.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 20.500 exclusief BTW

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 5.500 exclusief BTW

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Ja, de regionale ondernemersverenigingen dragen een evenredig deel bij gelijk aan het aantal leden dat het event zal bezoeken. De begroting wordt hierdoor voor bijna 75 procent gedekt.

Aanvullende opmerkingen
Gevraagd aan het Ondernemersfonds: Bijdrage van het resterende deel van € 5.500 van de (voorlopige) begroting en een garantstelling voor kosten die niet onder annuleringsregelingen vallen bij noodzakelijke afgelasting van het event door redenen, zoals genoemd in bijgaand document. Vanwege de organisatietijd die dit event kost, vragen wij of in een snelle besluitvorming voorzien kan worden. Zodat lokale ondernemers snel zekerheid hebben dit event mede te kunnen organiseren en mensen en middelen tijdig vastgelegd kunnen worden.

Klik hier voor de begroting

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design