homedeelgebiedenPlanning op de rit

Planning op de rit

Project "Planning op de rit" - Plannen en administratie voeren - efficiënter - een compleet pakket voor planner, chauffeur en administratie - gesloten betaalsysteem met opwaardeer pasjes

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Het uitgangspunt bij De Wijkse Dienst is dat meedoen aan de samenleving voor iedereen belangrijk is. Dit vanuit de participatie gedachte dat iedereen een volwaardig onderdeel wil zijn van de maatschappij. De ca. 25 vrijwilligers (chauffeurs, telefoondienst en planners) bestaat voor 60% uit mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, het overige deel bestaat uit gepensioneerden die graag zingevende activiteiten omhanden hebben. De werkzaamheden binnen De Wijkse Dienst worden uitgevoerd door inwoners van Wijk bij Duurstede. De vrijwilligers en het bestuur van de Wijkse Dienst ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De bedrijfsmiddelen worden beschikbaar gesteld vanuit subsidies, sponsoren en schenkingen, de Wijkse Dienst heeft als stichting geen winstoogmerk.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Het plansysteem vermindert de kans op fouten aanzienlijk en zorgt voor véél minder werk bij de planners. Gebruikers worden opgenomen in een eenvoudig registratiesysteem dat tegelijkertijd dient als betaalsysteem. Er hoeft niet meer met pinpas of cash geld te betaald te worden en mantelzorgers kunnen zien waar het geld naar toe is gegaan. Dat is makkelijk en veilig voor iedereen.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Zie boven

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project? 
€ 20.000,-

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 2.500

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Willem van Abcoude Stichting Stichting de Nieuwe Schakel Caritas Rotary Rabo Stimuleringsfonds

Aanvullende opmerkingen
Indien u vragen heeft of meer documentatie wilt ontvangen dan vernemen wij dit graag van u.

Klik hier voor het jaarverslag.

Klik hier voor het sponsoring project

Klik hier voor het buninessplan

Klik hier voor de omzetontwikkeling

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design