homedeelgebiedenLED schijnwerpers voor tennisclub De Kamp te Cothen

LED schijnwerpers voor tennisclub De Kamp te Cothen

Het voorstel betreft het aanbrengen van LED-schijnwerpers bij T.C. De Kamp te Cothen. T.C. De Kamp heeft 4 tennisbanen die allemaal verlicht kunnen worden om tennis in de avond mogelijk te maken. De verlichting is na aanleg van het huidige tennispark in 2006 aan vervanging toe. Met vervanging van de baanverplichting naar LED verlichting kan het energieverbruik met circa 40% worden gereduceerd. T.C.


Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
T.C. De Kamp heeft financieel baat bij dit project omdat de jaarlijkse energie- en onderhoudskosten afnemen. De vereniging heeft geen winstoogmerk en bestaat voor en door de leden. De 165 leden hebben daarmee direct en indirect baat bij dit voorstel, waarbij goede baanverlichting voor de 4 tennisbanen de komende jaren wordt gewaarborgd. T.C. De Kamp is een actieve vereniging in Cothen waarbij in de avonduren veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de verlichting voor zowel recreatie als tennis is competitieverband.


Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
T.C. De Kamp stimuleert de tennissport en probeert bewoners enthousiast te krijgen voor sporten en bewegen voor alle leeftijden. Continuïteit voor tennis in de avonduren in Cothen wordt hiermee gerealiseerd.


Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
T.C. De Kamp heeft leden die woonachtig zijn in Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek. Als vereniging zoeken we graag de verbinding met andere tennisverenigingen in de gemeente Wijk bij Duurstede, bijvoorbeeld inzake de jeugd en de tennistrainer, om het tennis zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft het doel om klimaatneutraal te worden. Deze investering draagt bij aan dit doel en samen met de reeds aanwezige zonnepanelen wordt T.C. De Kamp energieneutraal.


Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De totale investeringskosten bedragen €20.086,-.


Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Wij vragen 1) een bijdrage van €7.000,- en 2) een garantstelling van €6.000,- voor de BOSA subsidie


Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Wij zijn voornemens een aanvraag in te dienen voor BOSA subsidie van €6.026,- (30%). De verdeling van de investering is: - BOSA subsidie € 6.026,- (30%) - Ondernemersfonds € 7.000,- (35%) - T.C. De Kamp € 7.060,- (35%) - Totale investering €20.086,- T.C. De Kamp heeft de genoemde eigen bijdrage als voorziening opgebouwd voor de vervanging van de (traditionele) verlichting en kan het deel zelfstandig financieren. T.C. De Kamp heeft in 2013 zonnepanelen aangeschaft als eerste stap in duurzaamheid. Deze investering is door de vereniging gefinancierd zonder subsidie. Er is daarbij ook nog niet eerder een aanvraag voor het ondernemersfonds ingediend. Eerdere investeringen voor bijvoorbeeld de banen of verlichting zijn tevens zelfstandig gefinancierd.


Aanvullende opmerkingen:
De BOSA (Bouw en Onderhoud van Sport Accommodaties) is een landelijke subsidieregeling, waarvoor in 2020 een budget van € 94 miljoen beschikbaar is. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aangezien de totale investering kleiner is dan €25.000,- kan de BOSA financiering pas achteraf (na afronding en betaling) worden aangevraagd. T.C. De Kamp loopt het risico dat het budget voor de landelijke BOSA regeling bereikt is voordat de aanvraag kan worden ingediend en verzoekt het ondernemersfonds dit risico over te nemen en dit bedrag bovenop de subsidieaanvraag uit te keren alleen indien de BOSA uitgeput is. Er is ongeveer € 27 miljoen van de beschikbare € 94 miljoen aangevraagd per 19 augustus 2020.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design