homedeelgebiedenGlossy magazine

Glossy magazine

De wereld van de consument verandert in rap tempo, internet maakt een belangrijk onderdeel uit van ons dagelijks leven. Sociale media en smartphones, wie kan er niet meer zonder? Dit heeft een effect op het aankoopgedrag, vooral voor niet dagelijkse aankopen. Ondanks de groei in inwoners in onze gemeente en een beter economisch klimaat, zijn de niet dagelijkse bestedingen van afgenomen van € 19,8 miljoen naar € 16,0 miljoen, een daling van 20%. Ondernemerinwijk.nl wil een belangrijke, digitale, aanjager zijn om lokaal aankopen te stimuleren. Enerzijds door het overzichtelijk maken van het aanbod op onze website en anderzijds door de toegevoegde waarde te onderstrepen van lokale ondernemers (Kwaliteit, Aandacht, Service, Sponsoring en Advies). KASSA dus. Dit uit zich o.a. in het continue verzamelen van klantervaringen. Werken traditionele media dan niet meer? Onjuist! Print, Radio en televisie maken nog steeds een belangrijk onderdeel uit in ons gehaaste leven. Even ‘lean-back’ consumeren van beeld via NETFLIX of muziek via Spotify neemt bijvoorbeeld een enorme vlucht. Consumenten zijn mondiger en laten zich niet zo makkelijk meer vangen met geforceerde commerciële boodschappen (advertenties). Nee, de boodschappen die we willen overbrengen verwerk je in de content, als je dit op een relevante manier doet werkt dit, zeker als je een mooi verhaal te vertellen hebt; Storytelling noemen we dit! Daarom brengen wij met lokale experts anno 2019 ‘gewoon’ een glossy magazine uit op papier! Doelstelling is om 3x per jaar een magazine in een overkoepelend thema uit te brengen, klanttevredenheid, loopt als een rode draad door deze thema’s en ondersteunt het online platform. De planning:  • MOOI gemaakt Q2 2019 (Beauty & Fashion)

 

  • DUURZAAM gemaakt Q3 2019 (Wonen, Industrie, landbouw)

 

  • LEKKER gemaakt Q4 2019 (Eten & Drinken)

 

  • LOKAAL gemaakt Q1 2020 (Ambacht, pareltjes uit onze gemeente)

 

  • GEZOND gemaakt Q3 2020 (Sportscholen, praktijken en fruittelers)

 

  • MET ZORG gemaakt Q4 2020 (Zorglocaties en ondernemers)We gaan het magazine op 2 manieren verspreiden; • Huis aan Huis verkoop (€ 2,00 consumentenprijs) door een sportvereniging die de inkomsten volledig mag houden, elke editie komt een of meerdere verenigingen aan de beurt • Via de ondernemers die in het magazine staan, zij krijgen een bepaald aantal magazines om aan hun vaste klanten uit te geven We werken met lokale ondernemers; • Drukwerk: Den Hoed • Fotografie: Stijl Fotografie • Opmaak: Crystal Design • Redactie: Ondernemerinwijk/Doctor Dialogue (gratis) Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project? - Ondernemers, doordat structureel aandacht wordt besteed aan lokale consumptie (sport) verenigingen, die het blad gaan verspreiden conform de succesvolle formule van de Cothenkalender (HV Fortissimo) krijgen de totale verkoop inkomsten van het magazine.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Inzicht in het aanbod van lokale ondernemers, zowel analoog als digitaal.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Er wordt een connectie gemaakt tussen ondernemers, inwoners en verenigingsleven, we kunnen niet zonder elkaar. Het zet aan tot lokale aankopen en bewustwording van de rol van de lokale ondernemer, ook op het gebied van sponsoring. Project wordt ook door lokale ondernemers uitgevoerd; drukken, opmaken, fotografie, redactie.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
Oplage: 10.000 stuks De ontwikkelkosten bedragen € 3.000,00 eenmalig en de kosten per magazine zijn € 7.000,00 (€ 0,70 per exemplaar) alles ex btw.

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Wat ons betreft kan er gewerkt worden met Co-founding, om 3 magazines uit te brengen vragen we een bijdrage van ondernemers van 2x € 7.000,00 = € 14.000,00 totaal.
Van het ondernemersfonds vragen wij om de € 3.000,00 ontwikkelkosten + € 7.000,00 voor 1 magazine = € 10.000,00 te betalen.

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee, wel zal er worden samengewerkt met instanties als klantenspaarpas, ondernemersfonds, winkeliersvereniging, citymanager.

 

Aanvullende opmerkingen

 

De aanvraag is reeds eerder ingediend, dit was zonder co-founding, wij hopen dat er met co-founding wel een bijdrage mogelijk is om deze reeks op gang te brengen, daarna zullen de magazines jaarlijks op eigen inkomsten kunnen draaien

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design