homedeelgebieden(Digitaal) media platform voor lokale ondernemers

(Digitaal) media platform voor lokale ondernemers

Publiciteit geven aan een overkoepelend (digitaal) media platform voor lokale ondernemers door middel van uitgifte van 3 magazines die huis aan huis in gemeente Wijk bij duurstede verspreid worden.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Direct lokale ondernemers, indirect lokale verenigingen en inwoners uit de gemeente; Lokale ondernemers doordat zij op structurele wijze, laagdrempelig in contact (dialoog) komen met inwoners uit de gemeente met als doel lokale bestedingen te verhogen. Verenigingen omdat ondernemerinwijk haar inkomsten herinvesteert bij lokale verenigingen in de vorm van sponsoring. Inwoners omdat door lokaal te consumeren wordt gestimuleerd, er meer werkgelegenheid ontstaat, de lokale economie een boost krijgt en er minder leegstand van winkels komt.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Zie hierboven, bewustworden van lokaal consumeren enerzijds en meehelpen de kwaliteit van ondernemers te vergroten of op peil te houden door hen te beoordelen via online reviews.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Op een duurzame en consistente manier overzicht bieden van het ondernemersaanbod in de gemeente, de kwaliteit (onderscheid ten opzichte van onlinespelers, grote anonieme bedrijven) van lokaal ondernemersschap op een hoog peil brengen en/of houden. Een positieve uitstraling vanuit het ondernemerschap (local hero’s) en bewustwording van het belang van lokaal consumeren.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
De insteek van ondernemerinwijk.nl is budget neutraal te werken, een bijdrage van 60 euro per deelnemer wordt aangewend om te investeren in lokale media, pr materiaal en arbeid van lokale (media) ondernemers. Naarmate er meer deelnemers zijn, is er meer geld voor promotie en sponsoring.

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 24.000,- voor het uitbrengen en verspreiden van 3 magazines om het platform een boost te geven in 2017.

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Nee.

Aanvullende opmerkingen:
Het platform ondernemerinwijk.nl (cothen.nl en langbroek.nl) biedt een antwoord op de wens van het ondernemersfonds om een overstijgend en duurzaam, digitaal initiatief te ontwikkelen. (brainstorm eerder dit jaar) Het initiatief is reeds gepresenteerd aan het hoofdbestuur en recent aan het hoofdbestuur en deelradenbestuur. Het platform kan zich te allen tijde zelf bedruipen, omdat er slechts geinvesteerd wordt, wat er binnenkomt aan contributie van deelnemende ondernemers. Door eenmalig 3 magazines uit te brengen, ontstaat er een vliegwiel waardoor versneld ondernemers, betaald, aanhaken zodat in de jaren erna geen investering meer nodig is in dergelijke media, omdat ondernemers een jaarlijkse contributie betalen van € 60,-. Er is geen winstdoelstelling in geld voor de exploitant, echter moet er wel een exploitant zijn om al deze partijen te servicen. Samen met een aantal lokale ondernemers hebben wij hier ons commitment aan gegeven en wordt efficient gebruik gemaakt van lokale kennis en kunde. Deze virtuele ondernemers ’vereniging’ gaat verder dan ouderwetse vereniging en is flexibel en klaar voor het digitale tijdperk. Er is ruimte voor doorontwikkeling naar lokale marktplaatsen en ondernemers promoten uiteindelijk zelf via owned, earned en paid media dit platform, waarmee een vliegwiel continue draaiend wordt gehouden en kosten minimaal gehouden kunnen worden, overschotten worden geinvesteerd in lokale verenigingen in de vorm van sponsoruitingen zodat het geld binnen de gemeente blijft

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2020 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design