homedeelgebiedenDekzeil voor Vikingschip

Dekzeil voor Vikingschip

DEKZEIL VIKINGSCHIP VOOR STICHTING BEHEER VIKINGSCHIP TE WIJK BIJ DUURSTEDE
Na afronding van de bouw van het Vikingschip heeft de Stichting Wijkse Projekten het Vikingschip medio april 2021 overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Beheer Vikingschip. De Stichting Beheer Vikingschip is eigenaar, beheerder en exploitant van het Vikingschip en heeft na de eerste aanloop perikelen haar zaken onder controle. Een onderdeel wat aangepast moet worden is het dekzeil van het Vikingschip. Momenteel wordt het Vikingschip tegen de weersinvloeden beschermd door diverse geleende dekzeilen. Deze dekzeilen zijn niet afdoendend en om een lange levensduur en continuïteit van het Vikingschip te kunnen waarborgen is een maatwerk dekzeil noodzakelijk.

 

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
De Stichting Beheer Vikingschip heeft geen winstoogmerk. De tarieven die aan de passagiers in rekening worden gebracht zijn gebaseerd op de exploitatie van het Vikingschip. De Stichting Beheer Vikingschip heeft baat bij deze aanschaf door de verduurzaming van het Vikingschip en daarnaast zullen de jaarlijkse onderhoudskosten aan het Vikingschip substantieel afnemen Hierdoor blijven de vaartarieven voor iedere beurs bereikbaar. Tevens zal door een langer verblijf van bezoekers en varende passagiers ook de plaatselijke middenstand en horeca van de gemeente hiervan profiteren.

 

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Door de verduurzaming en lagere onderhoudskosten is het beter mogelijk om bewoners en bezoekers van deze regio het verleden te laten herleven tijdens een vaartocht op de wateren van Wijk bij Duurstede.

 

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Het merendeel van de bezoekers en passagiers komt uit de gemeente Wijk bij Duurstede of directe omgeving. Het Vikingschip is een gewild item op diverse media (RTV Utrecht, AD Utrechts Nieuwsblad, lokale radio etc.). Volgend jaar wordt er ook een special gevaren en wel de “Bosscherwaarden Vaart”. De passagiers worden naar de steenfabriek Bosscherwaarden gevaren, waar een gids hun opwacht en een rondleiding geeft. De passagiers krijgen dan informatie over de werking van de steenfabriek, het bakproces, de zware omstandigheden van de arbeiders gedurende het begin van de 20 ste eeuw en wordt de film “Leven op de Steenfabriek” vertoond. Ook is in samenwerking met het Wijkse museum een scholen vaart georganiseerd, waar de leerlingen les krijgen over de Viking periode en een tochtje maken met het Vikingschip. Het Vikingschip is een extra trekpleister voor Wijk bij Duurstede, wat het toerisme bevordert en de verblijfsduur in Wijk bij Duurstede van bezoekers en passagiers verlengt.

 

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
Er is onderzoek gedaan naar een goede zeilmaker, waarbij de nadruk lag op een lokale ondernemer. Gezien de goede kwaliteit van het dekzeil van de “Krommerijnder” is gekozen voor dezelfde zeilmaker; Zeilmakerij Hans Vester, Aalswaard 10, 3962 MZ Wijk bij Duurstede. De kosten voor dit dekzeil zijn € 4.500,= inclusief BTW.

 

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
Gezien de korte periode dat het Vikingschip is overgedragen aan Stichting Beheer Vikingschip is voor het dekzeil niet voldoende gereserveerd en is de eigen bijdrage € 1.500,= (33%). Gezien het bovenstaande vragen wij een bijdrage aan van € 3.000,= (67%)

 

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Neen

 

Aanvullende opmerkingen
De aanvraag wordt gedaan voor een investering die wij nodig hebben om het Vikingschip op een duurzame wijze in de vaart te kunnen houden. Het dekzeil wordt door de lokale zeilmakerij Hans Vester speciaal op maat gemaakt, niets is standaard.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design