homedeelgebiedenBinnenboordmotor Vikingschip

Binnenboordmotor Vikingschip

In de Vikinghal in Wijk bij Duurstede wordt een Vikingschip op ware grootte gebouwd. In de financiering daarvan is o.a. door een bijdrage van uw fonds al voorzien. Het voornemen is om dat schip te voorzien van een binnenboordmotor. Dit is een aanvullend project waarvoor financiering gezocht wordt.

Wie hebben financieel of anderszins baat bij dit project?
Door het Vikingschip te voorzien van een binnenboordmotor kan de inzetbaarheid van het schip verbeterd worden en op die manier een hogere frequentie van vaartochten behaald worden. Het doel is de exploitatie van het schip niet ten koste te laten komen van de gemeenschap. Het streven is dat het schip zichzelf kan bedruipen door het bewerkstelligen van een evenwicht tussen kosten van onderhoud en inkomsten.

Wat betekent dit project voor bewoners in uw deelgebied?
Het doel is de roemruchte geschiedenis van deze stad waaronder die van Dorestad en de Vikingen zichtbaar te maken voor de bevolking van deze stad en de regio.

Wat betekent dit project voor Wijk bij Duurstede in zijn geheel?
Door de aanzienlijke toename van mogelijkheden door het inbouwen van een binnenboordmotor wordt een extra toeristische attractie toegevoegd aan het palet van mogelijkheden die er al zijn. Waarbij het schip zelf, door de inzetbaarheid door het gehele land, ook als toeristische aandachttrekker kan fungeren.

Wat zijn de begrootte kosten voor dit project?
€ 13.000,--

Voor welk bedrag doet u een aanvraag?
€ 13.000,--

Is voor dit project ook bij andere organisaties een verzoek tot bijdrage ingediend?
Vooralsnog niet.

Aanvullende opmerkingen
Wijk bij Duurstede, 26 december 2019
Geacht Bestuur van het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede,
Zo’n twee jaar geleden heeft de Stichting Wijkse Projecten het plan opgevat om een replica op ware grootte te bouwen van een Vikingschip zoals die in de tijd van het grote Dorestad regelmatig de stad bezochten voor het drijven van handel en het beroven van de stad. Wij hebben toen een verzoek bij u ingediend voor financiële ondersteuning en dat hebt u met een bedrag van € 3.500,-- gehonoreerd waarvoor wij u nog steeds dankbaar zijn. Inmiddels is de bouw van het schip aanmerkelijk gevorderd en kunnen wij u zeggen dat wij ruim over de helft van de bouw zijn gevorderd. Er werken op dit moment 23 mensen op regelmatige basis iedere ochtend van de week aan de bouw van het schip. De voorruitzichten zijn zodanig dat wij naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2021 het schip officieel in gebruik kunnen nemen. Op dit moment zijn we in het stadium dat we een aanzienlijk beter inzicht hebben in de benodigde materialen waarvan het schip gebouwd wordt en de nog te verwachten kosten. Zo blijkt dat er voor de bouw van een Vikingschip heel wat meer hout nodig is dan voor de Krommerijnder die we eerder hebben gebouwd. Van dit laatste schip hebben we het kostenoverzicht als voorbeeld gebruikt voor de begroting van het Vikingschip. De leverancier van het hout is van Vliet Duurzaam Hout in Langbroek die het ons voor een sympathieke prijs levert. Die extra kosten van hout hebben we kunnen hanteren dankzij de deelname van meer dan 60 inwoners van de stad die in een crowd funding actie i.p.v. het geschatte bedrag van € 2.500,-- tot nu toe het mooie bedrag van € 11.000,-- hebben ingebracht. Dat laat zien dat we ons mogen verheugen in een breed gedragen project. Een vraagstuk waar we nu tegenaan lopen is de vraag van de voortstuwing van het Vikingschip. In eerder stadium zijn we uitgegaan van roeien en zeilen in de wateren rond Wijk bij Duurstede. Echter in het binnenvaartregelement van Nederland is gesteld dat een schip van de lengte van het Vikingschip, als het in wateren vaart waar ook beroepsvaart gebruik van maakt, dient te beschikken over een hulpmotor. Experts die wij hebben geraadpleegd (Ton Fransen, verantwoordelijk voor de motorisering van het Statenjacht “De Utrecht” en Ed Timmer, eigenaar van het bedrijf Jachtservice Breukelen in Loosdrecht) hebben ons de Vetus 42 pk geadviseerd. Wij hebben van laatstgenoemde een offerte ontvangen van € 13.000,--. Hij is daarbij zo vriendelijk geweest ons een korting te verlenen van ruim € 4.000,--. (Zie bijgaande kopie.) Wij zijn voornemens dat advies te volgen. Daarmee opent zich een veelheid van mogelijkheden als het gaat om het gebruik van het schip vooral omdat het vaargebied dan verruimd wordt tot het gehele land en alle watersportevenementen die georganiseerd worden. Het schip kan dan, onder de naam “De Dorestad” ingezet worden voor bevordering van toerisme voor de stad Wijk bij Duurstede en krijgt daardoor een aanzienlijk ruimer doel dan van oorsprong gedacht. Het kan dan een duidelijke functie krijgen in het aantrekken van toeristen naar de stad en zal daardoor nog meer ten goede komen van toerisme met alle economische gevolgen vandien voor plaatselijke middenstand en horeca. Graag geven wij u in overweging de mogelijkheid te bieden tot aanschaf van deze binnenboordmotor door ons een sponsoring toe te kennen van het benodigde bedrag. Bijgaand treft u het ondersteunende plan aan en bovendien een kopie van de offerte van de leverancier van de binnenboordmotor.

Klik hier voor de planbegroting.
Klik hier voor de sponsoraanvraag.
Klik hier voor offerte 1.
Klik hier voor offerte 2.

« terug naar de vorige pagina
© 2016-2022 - Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede
Webdesign: OK-Design